Koordinacije

Koordinacije

Sukladno Članku 39. Statuta HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede, a radi zaštite specifičnih interesa , članovi Udruge mogu osnovati Koordinacije. Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene problematike i razmjene iskustava s određenog područja. Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge , a može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca.
Koordinaciju čini najmanje 5 članova Udruge. Izvješće o osnivanju Koordinacije dostavlja se Izvršnom odboru Udruge. Radom Koordinacije rukovodi voditelj kojeg između sebe biraju članovi Koordinacije.

Unutar HUP-udruge prehrambene industrije i poljoprivrede osnovane su dvije Koordinacije:
HUP-Koordinacija industrije medicinske prehrane i HUP-Koordinacija hrane i pića.
KOORDINACIJA INDUSTRIJE MEDICINSKE PREHRANE

U ožujku 2012. godine osnovana je Koordinacija industrije medicinske prehrane za čiju je predsjednicu odabrana gđa Sanja Matić iz Abbott laboratories.

Članice KIMP proizvode i distribuiraju pripravke medicinske prehrane te pružaju komplementarne usluge, u cilju poboljšanja ishoda liječenja bolesnika specijaliziranim i inovativnim nutritivnim intervencijama.

Ciljevi KIMP:

• prijenos znanstvenih istraživanja u kliničku praksu
• aktivno sudjelovanje u radu nacionalnih regulatornih i znanstvenih tijela
• sudjelovanje u stvaranju regulatornog i zakonodavnog okvira u cilju poboljšanje i osiguravanje dostupnosti zdravstvene skrbi koja uključuje medicinsku prehranu i zadovoljava nutritivne potrebe bolesnika sukladno uvriježenoj europskoj praksi.

Područje djelovanja:

• Područja od posebnog značaja za industriju medicinske prehrane, u suradnji sa nacionalnim, regionalnim i internacionalnim udruženjima.
• Zastupanje interesa industrije medicinske prehrane prema internacionalnim institucijama i organizacijama kao što su World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) te Codex Alimentarius Commission i UNICEF-a.
• Promoviranje visokih etičkih standarda i kodeksa ponašanja unutar ove grane industrije.
• Pružanje visokokvalitetnih inovativnih proizvoda i usluga u cilju trajnog unapređenja zdravstvene skrbi bolesnika, provođenje edukacije zdravstvenih djelatnika i osiguravanje dostupnosti enteralnih pripravaka unutar sustava zdravstvenog osiguranja.KOORDINACIJA HRANE I PIĆA

Osnovana je 19. svibnja 2014. godine na inicijativu nekoliko članica HUP-UPIIP-a, a čine je slijedeće tvrtke: Nestlé Adriatic d.o.o., Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o., Coca Cola Adria d.o.o., Badel 1862 d.d., Fami d.o.o., Podravka d.d., Zagrebačka pivovara d.o.o., Zvijezda d.d., Jamnica d.d. te Pik Vinkovci d.d. U budući rad Koordinacije će se uključiti sve zainteresirane tvrtke članice HUP-a.

Otvorena pitanja koja su ključna za osnivače Koordinacije su: visoko financijsko opterećenje industrije poreznim i neporeznim nametima; problemi u poslovanju s tzv. trećim zemljama; označavanje zemlje podrijetla na pakiranju u skladu s tekstom Uredbe 1169/2011; prehrambeni profili i semafori; označavanje prodaje na daljinu; označavanje nepretpakirane hrane u skladu s tekstom Uredbe 1169/2011; upoznavanje s temeljnim principima samoregulacije prehrambenog sektora u EU; prehrambena strategija EU.

Koordinacija se bavi relevantnim problemima industrije s ključnim ciljevima: sudjelovanje i aktivno članstvo u povjerenstvima Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva te Ministarstva zdravlja kako bi sudjelovali u oblikovanju stavova u pitanjima ključnim za industriju, sudjelovanje u politikama okoliša i energiju, zaštitu potrošača i međunarodne trgovine. Trenutno primarni stavovi industrije su analiza regulative te uključivanje članova u zakonodavne aktivnosti (donošenje i očitovanja na zakone, izrade akata, dopune propisa i ostalo) te informiranje članova i promocija industrije – predstavljanje industrije kroz jedan glas.

Za predsjednicu Koordinacije izabrana je Olivera Međugorac, direktorica korporativnih komunikacija Nestle Hrvatska.
vrh stranice
vrh stranice