Konferencija za medije: Domaća farmaceutska industrija - partner u razvoju, partner u zdravlju

18.06.2015.

Je li hrvatska farmaceutska industrija uistinu strateška grana industrije ili nas praksa demantira?Cjelovita strategija Ministarstva zdravlja i HZZO koja bi trebala osigurati maksimalnu dobrobit za najveći broj pacijenata jasno bi pokazala kako je domaća farmaceutska industrija ključan partner zdravstvenog sustava RH - domaća farmaceutska industrija rješenje je za zdravstveni sustav.

HUP – Udruga proizvođača lijekova danas je u Zagrebu održala konferenciju za medije na kojoj su gđa. Marina Pulišić, predsjednica izvršnog odbora HUP-UPL i gđa. Milka Kosanović, direktorica HUP-UPL prezentirale status domaće farmaceutske industrije u razdoblju od proglašenja strateškom industrijom RH.

Tijekom 2014. godine Vlada RH je prepoznala snagu i potencijale domaće farmaceutske industrije i proglasila je strateškom, jednom od industrija pokretača gospodarskog oporavka, koja doprinosi ukupno 3,7 mlrd HRK BDP-u zemlje. „Nekolicina je faktora koji doprinose strateškoj važnosti ove industrije, a među kojima su veliki udio izvoza u ukupnim prihodima – više od 60%, neprekidna ulaganja u nove tehnologije i kapacitete, kao i značajne investicije u razvoj i istraživanje te u kompetencije zaposlenika“ rekla je gđa. Marina Pulišić, predsjednica izvršnog odbora HUP-UPL.

Iako je industrija nedavno proglašena najboljom u kategorijama najvećih hrvatskih izvoznika ali i najvećih hrvatskih investitora, ona, u skladu sa svojom novostečenom pozicijom, tek u nadolazećem razdoblju očekuje da s nadležnim ministarstvima ostvari istinski partnerski odnos. Prije svega promjenom pristupa i boljom koordinacijom između nadležnih ministarstava (gospodarstva, financija, zdravlja te znanosti) u provođenju aktivnosti, usklađivanjem zakonodavnog okvira u cilju iskorištavanja potencijala domaće farmaceutske industrije. Istodobno, trebalo bi ukloniti prepreke u ostvarenju strateške pozicije te u konačnici prepoznati veliki značaj domaće farmaceutske industrije koja omogućava liječenje značajno većeg broja bolesnika visokokvalitetnim proizvodima.

Gđa. Milka Kosanović, direktorica HUP-UPL istaknula je: „Razvojem punog partnerskog odnosa u potpunosti bi bilo moguće iskoristiti prednosti domaće industrije za bolesnike kojima industrija osigurava najsuvremenija terapijska rješenja, ali i niže troškove za državu. Bez proizvoda domaće farmaceutske industrije veliki broj bolesnika ostao bi uskraćen za kvalitetnu terapiju.“

Unatoč svojoj strateškoj poziciji, visokoj dodanoj vrijednosti, istraživanjima i razvoju, investicijama i kontinuiranim otvaranjima visokokvalitetnih radnih mjesta, industrija je i dalje u žrvnju proračunskih potreba, stoga su i zahtjevi industrije okrenuti u smjeru cjelovitog sagledavanja potreba i pravovremene procjene učinaka mjera prije negoli se donesu.
"Industrija nije mjesto troška već velikog potencijala i ulaganja. Ulaganje u domaću industriju lijekova je ulaganje u našu proizvodnju, u plaće naših zaposlenika i državni proračun iz kojega plaće primaju liječnici, učitelji i policajci, kao i u ulaganje u razvoj kvalitetnih terapija za naše bolesnike", poručila je Kosanović.

Jedno od mogućih rješenja, HUP – UPL vidi u području određivanja cijena lijekova koje regulira Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena lijekova na veliko, uz poštivanje farmakoekonomskih kriterija uopće, pa tako i kod određivanja referentnih cijena, što danas nije slučaj. Isto tako, nužno je voditi računa i o pravilima tržišnog natjecanja, koja su,također,ozbiljno narušena primjenom nekih preporuka. Primjerice, primjenom Vodiča o propisivanju lijekova, što je potvrdio i AZTN, najviše su izgubili pacijenti, ali i domaća industrija. Osim skraćenja rokova plaćanja, udruga traži rješavanje problema sadašnjih neodrživih cijena generičkih lijekova čiji je udio, u odnosu na inovativne i skupe lijekove inozemnih proizvođača, u stalnom padu zbog ušteda u zdravstvenom sustavu, što uvelike otežava rad domaće generičke industrije.


Cijena lijeka, kaže Kosanović, svedena je na cijenu vrećice bombona što je uglavnom rezultat nepridržavanja propisa."Ako ne dođe do promjena, industrija lijekova, koja je lani proglašena strateškom hrvatskom industrijom, ostat će 'tigar na papiru' jer se strateškoj industriji ne duguje milijarda kuna i ne uvode mjere na koje mora reagirati Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN)", kazala je Kosanović.

Zdravstveni sustav, ali i gospodarstvo RH je pred velikim izazovom zbog nagomilanih problema financiranja. U slučaju domaće industrije to znači da sustav plaćanja u zdravstvu i nadalje ne odgovara pozitivnim propisima RH, pri čemu je dug duži od 60 dana veći od milijarde HRK, stoga se i postavlja pitanje može li hrvatska farmaceutska industrija i dalje izdržati s rokovima naplate znatno duljim od zakonskih? HUP – UPL u tom smislu kao jednu od niza predloženih mjera, traži javno objavljivanje poduzetih aktivnosti – utvrđivanje dugovanja i redoslijeda plaćanja.“Industrija želi biti partner, ali mora biti tako i tretirana. Članice HUP-UPL-a mogu i žele aktivno doprinijeti partnerskom odnosu pri čemu u rješenje izazova koji su pred nama donose znanje, tehnologiju i investicije”, zaključuje gđa. Kosanović.

HUP- Udruga proizvođača lijekova osnovana je 31. ožujka 2009., okuplja domaće proizvođače lijekova i osnovana je kao dobrovoljna, neovisna i neprofitna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava interese svojih članova koji su organizirani i posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa važećim propisima. Članovi HUP - UPL-a su: Pliva d.o.o.,  Belupo d.d., JGL d.d., PharmaS  d.o.o., Farmal d.d., Krka Farma d.o.o., Hospira Zagreb d.o.o., Imunološki Zavod (član u mirovanju). Članice HUP – UPL ostvaruju godišnji prihod u visini od 5.200.000.000,00 HRK od čega 62% ili 3.218.000.000,00 HRK odlazi u izvoz. Tijekom 2014. godine industrija je ostvarila ukupne investicije u iznosu od 2.030.250.000,00 HRK.

vrh stranice
vrh stranice