Komunalna davanja lokalne vlasti troše čak i za plaće

04.05.2016.

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) na temelju prikupljenih podataka članica napravila je popis od deset nameta koji najviše opterećuju poslovanje kompanija. Uz učestalo kritizirane naknade za uređenje voda te članarine u turističkim zajednicama i u HGK, kao jedan od nameta koji ih najviše opterećuje poduzetnici i investitori izdvajaju komunalne naknade, o čemu smo porazgovarali s Denisom Čupićem, predsjednikom HUP - Udruge developera.
 
Nema jamstva za ulagače - Iako bi sredstva prikupljena iz komunalnog doprinosa i naknada morala biti strogo namjenska i iskorištena za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture, jasno je da njima jedinice lokalne samouprave pokrivaju sve tekuće obveze, saniraju stare nagomilane probleme i masu plaća nabujale administracije, dok sredstva potrebna za izgradnju infrastrukture pokrivaju novim kreditnim zaduživanjima - napominje predsjednik HUP- Udruge developera Čupić. Komunalna naknada propisana je kao izvor sredstava za održavanje infrastrukture, a komunalni doprinos kao namjenski prihod za njenu izgradnju. Investitor nema zakonsku garanciju da će taj novac biti namjenski utrošen za izgradnju potrebne mu infrastrukture, propisano je samo da će se trošiti sukladno godišnjem planu i programu komunalnih mjera jedinica lokalne samouprave. Dodatno, dio doprinosa solidarne je osnove i koristi se za izgradnju društvene infrastrukture - parkova, groblja, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta. - Takav način gospodarenja prihodima mandatno je orijentiran i stanovništvu ne osigurava dugoročno održivo gospodarenje proračunom. Od neke veće investicije, osim jednokratnog pumpanja gradskog proračuna, stanovnici redovito ne osjete ništa - naglašava Čupić. Inicijativa HUP-a Napominje da se kroz najavljene reforme navodi ukidanje komunalne naknade i postupno uvođenje poreza na nekretnine, s ciljem smanjenja poreznog opterećenja na dohodak. - Kao poduzetniku koji se bavi razvojem i ulaganjem u nekretnine bitan mi je ukupni saglediv utjecaj neke reformske mjere, posebno reforme poreznog i sustava neporeznih davanja - ističe Čupić. Dodaje kako je HUP-ova Udruga developera još je prije nekoliko godina krenula s inicijativom izmjene sustava komunalnog doprinosa o čemu se još nije počelo ozbiljnije razgovarati. Podjela poreznih prihoda danas ugrubo mjereno jedinicama lokalne samouprave daje oko 60 posto sredstava od poreza na dohodak. - Stoga je jasno da u slučaju smanjenja poreza na dohodak i smanjenja porezne presije na rad, jedinice lokalne samouprave ostaju bez dijela prihoda koji im se uvođenjem poreza na nekretnine, početno povećanje iznosa komunalne naknade, kasnije nadomješta i čistim porezom - kaže Čupić.

autor: Saša Paparella
vrh stranice
vrh stranice