Komisija djeluje s ciljem povećanja povjerenja u znanstvene studije o sigurnosti hrane

12.04.2018.

Na zabrinutost građana izraženu u uspješnoj europskoj građanskoj inicijativi Komisija danas odgovara prijedlogom za poboljšanje transparentnosti znanstvenih studija u području sigurnosti hrane.

Prijedlogom, koji se temelji i na Komisijinoj provjeri primjerenosti općeg zakona o hrani, koji je donesen 2002. te ga je potrebno ažurirati; želi se postići sljedeće:

  • Bolji pristup građana informacijama dostavljenima Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) o odobrenjima koja se odnose na poljoprivredno-prehrambeni lanac
  • Mogućnost da Komisija zahtijeva dodatne studije i
  • Veća uključenost znanstvenika država članica u postupke odobravanja.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Danas pristupamo rješavanju problema koji zabrinjavaju građane tako što ćemo povećati transparentnost u postupku donošenja odluka, pružiti bolji pristup relevantnim informacijama i osigurati da se odluke u ovom osjetljivom području sigurnosti hrane i dalje donose na temelju pouzdane, znanstveno utemeljene procjene rizika.”

Europski povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis izjavio je: „Znanstveno utemeljena procjena rizika povezanih sa sigurnošću hrane koja se primjenjuje u EU-u jedna je od najstrožih na svijetu. Sada ćemo je još više postrožiti jasnijim pravilima o transparentnosti i djelotvornijim obavješćivanjem o riziku tijekom čitavog postupka. Tom reformom građani će dobiti neposredan pristup znanstvenim studijama na kojima se temelje zahtjevi za odobrenja. Pozivam države članice i Europski parlament da ovaj prijedlog brzo pretvore u zakon, tako da ostvarimo rezultate u korist građana prije europskih izbora sljedeće godine.”

Komisija predlaže ciljanu reviziju Uredbe o općem zakonu o hrani[1] zajedno s revizijom osam sektorskih zakonodavnih akata, kako bismo ih uskladili s općim pravilima i povećali transparentnost u pogledu GMO-a, dodataka hrani za životinje, aroma dima, materijala koji dolaze u dodir s hranom, prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i aroma, sredstava za zaštitu bilja i nove hrane. Za više informacija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2941_hr.htm

vrh stranice
vrh stranice