Kolektivni ugovor

Ministar rada je donio Odluku o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (KUU). Odluka je objavljena 3. svibnja 2019. u NN 45/2019, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. lipnja 2019. godine.

Ovime se Dodatak I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva od 25. veljače 2019. (KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA 2018.) i ugovoreno povećanje minimalnih bruto plaća od 5 % za temeljna ugostiteljska zanimanja proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (područje I, odjeljci 55 i 56 NKD-a 2007).

HUP-UUT je zajedno s granskim sindikatima u novom postupku proširenja primjene kolektivnih ugovora postavila okvir za uređenje plaća i radnih odnosa s ciljem postizanja ujednačenih i viših standarda poslovanja u sektoru ugostiteljstva te s ciljem suzbijanja nelojalne konkurencije ugovorila sljedeće izmjene u uređenju najnižih osnovnih bruto plaća u ugostiteljskoj djelatnosti, na način da se mijenja članak 30. stavak 4. KUU i iste će iznositi:

GRUPA SLOŽENOSTI POSLOVA

TIPIČNI POSLOVI

 

Minimalna osnovna plaća BRUTO u kn

I

JEDNOSTAVNI POSLOVI

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova.

npr:   kao što su poslovi sobarice, nosača prtljage,  i drugi slični poslovi

 

3.750,00

II

MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove.

npr: kao što su poslovi pomoćnog konobara, pomoćnog kuhara, pomoćnog recepcionara, pomoćnog slastičara i drugi slični poslovi 

 

4.100,00

III

ZAHTJEVNIJI POSLOVI

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu  samostalnost u radu.

npr:kao što su poslovi konobara, kuhar, slastičara, recepcionara i drugi slični poslovi

 

4.950,00

 

 

 

 


I predmetna Odluka o
proširenju primjene kolektivnog ugovora ugostiteljstva rezultat je dugogodišnjeg kvalitetnog dijaloga socijalnih partnera i uvažavanja sektorskog dijaloga od strane Ministarstva rada. Naime, u ožujku 2018. HUP-Udruga ugostiteljstva i turizma i Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije sklopili su Kolektivni ugovor ugostiteljstva koji je, među ostalim, donio značajnija povećanja najnižih osnovnih plaća za sva tipična ugostiteljska zanimanja (10 %).

Kroz predmetni Dodatak I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva ugovorene su izmjene na tragu  tržišnih kretanja, potreba i trendova u ugostiteljskoj djelatnosti te su dodatno povećane minimalne plaće za 5 %, odnosno 9 % za razred 1 koliko iznosi nova minimalna plaća RH.  Ugovoreni novi iznosi najniže bruto osnovne plaće za tipična radna mjesta u ugostiteljskoj djelatnosti u iznosu od 4.950,00 kn za poslove konobara, kuhara, slastičara, recepcionara itd. Navedeni iznos predstavlja minimalnu osnovnu plaću na koju se dodatno obračunavaju dodaci za noćni rad, rad nedjeljom i blagdanom te prekovremeni rad prema kolektivnim ugovorom definiranim iznosima. S obzirom na različiti intenzitet poslovanja i specifičnost dnevnog i tjednog rasporeda radnog vremena za ugostitelje je pritom posebno važna mogućnost primjene preraspodjele u maksimalnom trajanju – 60 sati unutar 6 mjeseci i mogućnost korištenja skraćenog dnevnog odmora od 8 sati, a koje bez proširene primjene ne bi mogli koristiti ugostitelji koji nisu članovi HUP-a ili nemaju sklopljen kućni kolektivni ugovor.

KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA 2018.

Odluka o proširenju primjene KUU 2018.

HUP Udruga ugostiteljstva i turizma je sa sindikatima postigla dogovor te su završili kolektivni pregovori o novom Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva na 5. krugu pregovora 27.3. 2018. na način da će se provesti sljedeće izmjene u odnosu na dosadašnji tekst granskog kolektivnog ugovora od 1. travnja 2018.:

  • Zadržava se obračunska osnovica u iznosu od 3.040 kn (s dogovorenim povećanjem od 3,1 %)  i ista će vrijediti do sklapanja cjelovito preuređenog KUU ili do 31. 12. 2019. (do kada će vrijediti novo ugovoreni KUU). 

  • Najniže bruto osnovne plaće za temeljna ugostiteljska zanimanja povećane su za 10 % (2.i.3. razred) odnosno za 16,6 % za 1. razred koji se definira u iznosu zakonom propisane minimalne plaće; te nove najniže bruto osnovne plaće iznose:

  • Za 1. razred: 3.440 kn                           za 2. razred: 3.900 kn                    za 3. razred: 4.700 kn 

  • Usklađene su odredbe o obračunu godišnjeg odmora na način da se subota obračunava u godišnji odmor radnicima koji rade 6 dana u tjednu, ali je za iste osnovica za obračun godišnjeg 24 dana, a ne 20 dana kako je to za radnike koji rade 5 dana u tjednu. 

Pored ugovaranja novog KUU  s navedenim izmjenama dogovorili smo također:

  • sindikalna strana će u društvima koja imaju kućne kolektivne ugovore i tarifne priloge vezane na obračunsku osnovicu iz granskog KUU, a u kojima bi moglo eventualno biti teškoća u primjeni povećanja osnovice od 3 %, pristupiti pregovorima (ili sklapanju sporazuma) s kojima će se korigirati tarife i urediti tarifni prilog na način da bude ostvariv i moguć za poslodavca,

  • poslodavačka strana će na jesen 2018. dostaviti prijedlog svih izmjena teksta KUU koje nisu u skladu s aktualnim trendovima i potrebama poslovanja (u ovim smo se pregovorima fokusirali samo na izmjene plaća i usklađenje godišnjeg odmora).

Zajedno sa sindikatima dogovorena je objava za medije i javnost će se informirati o postignutom dogovoru značajnijeg povećanja plaća u turističkom sektoru i nastavku važenja granskog kolektivnog ugovora. Ovime se osigurava kontinuitet uređenja radnih odnosa i minimalnih prava i obveza radnika i poslodavaca u ugostiteljskoj djelatnosti, kao što je mogućnost korištenja preraspodjele u max. 60 sati tjedno i skraćenog dnevnog odmora od 8 sati.

Zahvaljujemosvim članovima koji su sudjelovali u procesu pregovora, a posebno vodstvu Udruge i svim članovima pregovaračkog tima na doprinosu od zajedničkog interesa.

vrh stranice
vrh stranice