Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Proširen Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

U utorak 20. veljače 2018. godine HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske sklopili su Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (NN 26/2018).

Ugovor su potpisali gospodin Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva, i gospođa Jasenka Vukšić, predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske.

Ministar nadležan za rad 7. svibnja 2018. godine donio je Odluku o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine - prve izmjene i dopune.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 49/2018 od 30.5.2018. g., a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo time se primjenjuju na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN 58/2007).


I Izmjene i dopune KUGKolektivni ugovor za sektor graditeljstva

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (KUG) objavljen je u Narodnim novinama 115/2015. od 23.10.2015.

Kolektivni je ugovor odlukom ministra proširen na granu graditeljstva, Odluka je o tome objavljena u Narodnim novinama od 11.12.2015. ( NN 134/2015), a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Sindikat graditeljstva Hrvatske, kao reprezentativan sindikat s jedne strane, i HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva, s druge strane, sklopili su 25.09.2015. Kolektivni ugovor za graditeljstvo radi prilagođavanja uvjetima poslovanja za sljedeću godinu te usklađivanja s pojedinim odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu. Sastavni dio ugovora je Dodatak Kolektivnom ugovoru graditeljstva - upućivanje radnika na rad u inozemstvo.

Kolektivni ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme sa obvezom inovacije svake poslovne godine.

KUG stupa na snagu danom potpisa a primjenjuje se od 1.listopada 2015. godine . Time se stavlja van snage KUG iz 2001. godine, s ukupno sedam izmjena i dopuna.

Za 1,5 posto je povećana najniža osnovna plaće i sada je utvrđena u visini  2.866,78 bruto za najjednostavnije poslove, a sukladno tome utvrđeni su i novi tarifni stavovi s povećanjem za sve grupe poslova. Ukupna bruto plaća za najjednostavnije poslove  ne može biti manja od 95 posto minimalne plaće.

Važno je naglasiti da se ugovorom o radu, plaća može iskazati u fiksnom bruto iznosu koji ne smije biti niži od visine plaće izračunate temeljem mjerila iz KUG-a. Rok isplate plaće je 15-og dana u mjesecu za prethodni mjesec, a iznimno 20-og.

Dodatak za prekovremeni i za rad nedjeljom iznosi 30 posto i to je nepovoljnije u odnosu na KUG iz 2013. godine, dok za  noćni rad, rad blagdanima, rad u smjenama ostaje nepromijenjen.

Radnici i dalje ostvaruju pravo na dodatak na staž 0,5 posto po godini staža, dodatak na posebne uvjete rada, jednokratni dodatak (regres) u visini 1.800 kuna. 

U odnosu na KUG iz 2013. godine, osim povećanja plaće i smanjenja pojedinih dodataka na plaću, najznačajnije promjene su:

Uvode se fleksibilni oblici radnog vremena  - nejednaki raspored radnog vremena i produžava se tjedno radno vrijeme u preraspodjeli radnog vremena, u trajanju 56 sati odnosno 60 sati ako se radi o sezonskom karakteru posla.

Prekovremeni rad može godišnje iznositi 250 sati i u pravilu se mora pisani zahtjev radniku uručiti prije početka rada.  Naknada za vrijeme prekida rada radnika, bez krivnje radnika, iznosi 70 posto osnovne plaće, ali ne manje od visine minimalne plaće.

Druga stanka nije plaćena, ali se radnicima povećava iznos terenskog dodatka za taj dan prema pravilniku o radu ili sporazumu sa Sindikatom. Inače , obvezni iznos  terenskog koji je poslodavac dužan isplatiti radniku (ako mu nije osigurao prehranu i druge povećane troškove) je povećan sa 80 na 90 kuna dnevno.

Povećan je broj dana godišnjeg odmora za samohrane roditelje.

Najdulje trajanje godišnjeg odmora je pet tjedana, ali na razini poslodavca to se može urediti povoljnije.

Uvažavajući obostrane interese, ali i otežane uvjete poslovanja, svih poslodavaca i radnika u graditeljstvu, ugovorne strane kolektivnog ugovora su suglasne da i dalje postoje višestruki opravdani razlozi za proširenje primjene  Kolektivnog ugovora za graditeljstvo te će žurno podnijeti nadležnom ministru (MRMS) zajednički prijedlog za proširenje primjene Kolektivnog ugovora na sve radnike i poslodavce u djelatnosti graditeljstva u Republici Hrvatskoj koji nisu  članice HUP-UPG-a. Proširena primjena će, prema procjeni socijalnih partnera, imati višestruke pozitivne učinke, ponajprije  ujednačavanje  socijalno -materijalnog  položaja zaposlenih,  uklanjanje nelojalne konkurencije na tržištu zbog korištenja jeftinije radne snage kao i suzbijanje rada na crno odnosno sive ekonomije,  kontrolu obračuna i isplatu bruto plaća, odnosno poreza i doprinosa itd.

vrh stranice
vrh stranice