Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Sklopljen Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

U utorak 20. veljače 2018. godine HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske sklopili su Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Ugovor su potpisali gospodin Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva, i gospođa Jasenka Vukšić, predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske.

I Izmjene i dopune KUG


Kolektivni ugovor za sektor g​raditeljstva


Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da je Kolektivni ugovor za graditeljstvo objavljen u Narodnim novinama 115/2015. od 23.10.2015.
Kolektivni je ugovor odlukom ministra proširen na granu graditeljstva, Odluka je o tome objavljena u Narodnim novinama od 11.12.2015. ( "Narodne novine" broj 134/2015) a stupit će na snagu osnog dana od dana objave.

Sindikat graditeljstva Hrvatske, kao reprezentativan sindikat s jedne strane, i HUP - Udruga poslodavaca graditeljstva, s druge strane, sklopili su 25.09.2015. Kolektivni ugovor za graditeljstvo radi prilagođavanja uvjetima poslovanja za sljedeću godinu te usklađivanja s pojedinim odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu. Sastavni dio ugovora je Dodatak Kolektivnom ugovoru graditeljstva - upućivanje radnika na rad u inozemstvo. Kolektivni ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme sa obvezom inovacije svake poslovne godine. KUG stupa na snagu danom potpisa a primjenjuje se od 1.listopada 2015. godine . Time se stavlja van snage KUG iz 2001. godine, s ukupno sedam izmjena i dopuna.


Za 1,5 posto je povećana najniža osnovna plaće i sada je utvrđena u visini  2.866,78 bruto za najjednostavnije poslove, a sukladno tome utvrđeni su i novi tarifni stavovi s povećanjem za sve grupe poslova. Ukupna bruto plaća za najjednostavnije poslove  ne može biti manja od 95 posto minimalne plaće. Važno je naglasiti da se ugovorom o radu, plaća može iskazati u fiksnom bruto iznosu koji ne smije biti niži od visine plaće izračunate temeljem mjerila iz KUG-a. Rok isplate plaće je 15-og dana u mjesecu za prethodni mjesec, a iznimno 20-og.

Dodatak za prekovremeni i za rad nedjeljom iznosi 30 posto i to je nepovoljnije u odnosu na KUG iz 2013. godine, dok za  noćni rad, rad blagdanima, rad u smjenama ostaje nepromijenjen. Radnici i dalje ostvaruju pravo na dodatak na staž 0,5 posto po godini staža, dodatak na posebne uvjete rada, jednokratni dodatak (regres) u visini 1.800 kuna.  

            U odnosu na KUG iz 2013. godine, osim povećanja plaće i smanjenja pojedinih dodataka na plaću najznačajnije promjene su :

-   Uvode se fleksibilni oblici radnog vremena  - nejednaki raspored radnog vremena i produžava se tjedno radno vrijeme u preraspodjeli radnog vremena, u trajanju 56 sati odnosno 60 sati ako se radi o sezonskom karakteru posla. Prekovremeni rad može godišnje iznositi 250 sati i u pravilu se mora pisani zahtjev radniku uručiti prije početka rada.  

- Naknada za vrijeme prekida rada radnika, bez krivnje radnika, iznosi 70 posto osnovne plaće, ali ne manje od visine minimalne plaće.

- Druga stanka nije plaćena, ali se radnicima povećava iznos terenskog dodatka za taj dan prema pravilniku o radu ili sporazumu sa Sindikatom. Inače , obvezni iznos  terenskog koji je poslodavac dužan isplatiti radniku (ako mu nije osigurao prehranu i druge povećane troškove ) je povećan sa 80 na 90 kuna dnevno.

- Povećan je broj dana godišnjeg odmora za samohrane roditelje. Najdulje trajanje godišnjeg odmora je pet tjedana, ali na razini poslodavca to se može urediti povoljnije.

            Uvažavajući obostrane interese, ali i otežane uvjete poslovanja, svih poslodavaca i radnika u graditeljstvu, ugovorne strane kolektivnog ugovora su suglasne da i dalje postoje višestruki opravdani razlozi za proširenje primjene  Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, te će žurno podnijeti nadležnom ministru (MRMS) zajednički prijedlog za proširenje primjene Kolektivnog ugovora na sve radnike i poslodavce u djelatnosti graditeljstva u Republici Hrvatskoj koji nisu  članice HUP-UPG-a. Proširena primjena će, prema procjeni socijalnih partnera, imati višestruke pozitivne učinke, ponajprije  ujednačavanje  socijalno -materijalnog  položaja zaposlenih,  uklanjanje nelojalne konkurencije na tržištu zbog korištenja jeftinije radne snage kao i suzbijanje rada na crno odnosno sive ekonomije,  kontrolu obračuna i isplatu bruto plaća, odnosno poreza i doprinosa itd. 

            Kolektivni ugovor potpisan je na svečanosti obilježavanja Dana hrvatskih graditelja, 26. rujna, i 25 godina postojanja Sindikata graditeljstva Hrvatske
vrh stranice
vrh stranice