Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Granski Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopili su socijalni partneri HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske.

Primjenjuje se na teritoriju Republike Hrvatske, dok se na inozemnim gradilištima primjenjuje Dodatak Kolektivnog ugovora za upućivanje radnika na rad u inozemstvo.

Odlukom ministra nadležnog za rad, primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo proširena je na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Ispravak Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - pročišćeni tekst 2023.

Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune

Kolektivni ugovor za graditeljstvo – pročišćeni tekst 2023. 

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune

Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnogugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – četvrte izmjene i dopune iKolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo(od 25. rujna 2015.) – pete izmjene i dopune

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - pete izmjene i dopune

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (Pročišćeni tekst 2022.)

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - četvrte izmjene i dopune

Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – druge izmjene i dopune i Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – treće izmjene i dopune

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. - treće izmjene i dopune

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (Pročišćeni tekst)

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. - druge izmjene i dopune

vrh stranice
vrh stranice