Kako procijeniti potrebna znanja i vještine u sektoru turizma i ugostiteljstva?

03.04.2015.

U okviru EU projekta „EU.EM.NET“ - Europski sustavni pristup za sudjelovanje poslodavaca u predviđanju potrebnih vještina zaposlenika u turističkom i hotelijerskom sektoru, održana je 31.3.2015. u HUP-u Zagrebu radionica na temu „Metodologija za procjenu potreba tržišta rada za znanjima i vještinama potrebnima u sektoru turizma i ugostiteljstva“.
Radionicu su zajednički organizirale Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska obrtnička komora, partneri u EU.EM.NET. projektu koji se bavi potrebama poslodavaca i sistemskim predviđanjem znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma, te se svojim sadržajem naslanja na aktivnosti Udruge ugostiteljstva i turizma HUP-a i Ceha ugostitelja HOK-a vezane uz modernizaciju sustava obrazovanja i usavršavanje kadrova.
Na jednodnevnoj radionici čija je glavna tema bila „Nova znanja i vještine za nove poslove“, odnosno „Kako ljudima pružiti obrazovanje koje će odgovoriti na potrebe tržišta rada danas i u budućnosti?“ sudjelovali su poslodavci, ugostitelji i dionici tržišta rada u sektoru turizma: predstavnici obrazovnog sustava-hotelijersko-ugostiteljskih škola, Ministarstva obrazovanja i sporta, Ministarstva turizma, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, članovi Sektorskog vijeća za turizam i ugostiteljstvo ....
Radionica je bila usmjerena na kreativnu raspravu sudionika s ciljem osmišljavanja novih rješenja i mehanizama za unaprjeđenje postojećeg sustava, te se od ključnih dionika željelo dobiti odgovore na sljedeća pitanja:
- kako unaprijediti postojeći sustav procjene potreba tržišta rada za znanjima i vještinama potrebnima u sektoru turizma i ugostiteljstva?
- kako jače i više uključiti poslodavce u proces procjene i planiranja novih potrebnih vještina?
- kako efikasno procijeniti koje su to potrebe (kvantitativno i kvalitativno – kako odrediti potrebna znanja i vještine u budućnosti?...)

Uvodno se raspravilo aktualno stanje u sustavu procjene potrebnih znanja i vještina u sektoru turizma i ugostiteljstva i u odnosima poslodavaca sa obrazovnim sustavom u planiranju potreba tržišta rada; te su među brojnim preprekama kao ključni problemi istaknuti:
- neusklađenost zakonodavnog okvira,
- “tromost” obrazovnog sustava i prespore promjene,
- “ponavljanje istih projekata, istraživanja, analiza ...” (imamo rezultate i primjerice izrađena 3 nova standarda kvalifikacija u sektoru ugostiteljstva i turizma koja do sada nisu implementirana – zašto?)
- nepostojanje jasno definiranog sustava komunikacije gospodarstva prema obrazovnom sustavu,
- problem neusklađenosti kvota s potrebama tržišta i nepostojanje političke volje za stvarne i tržištu potrebne reforme,
- problemi s izvođenjem stručne prakse i udjelom iste u obrazovnim programima,
- neodgovornost i nekompetentnost “policy makera”, neodrživost sustava…

Na tragu istaknutih problema i prepreka u sustavu, sudionici su kroz „kreativnu fazu“ i osmišljavanje novih ideja i prijedloga kako bi sustav predviđanja potreba tržišta rada po njima trebao biti organiziran u idealnim uvjetima, došli do sljedećih prijedloga:

ZAKLJUČCI s radionice:

a) s ciljem unaprjeđenja sustava predviđanja potrebnih znanja i vještina
- važno je uspostaviti „centralno mjesto za komunikaciju“ gospodarstva s obrazovnim sustavom – jasno definirati tko je zadužen za istu i na koju se „adresu“ mogu slati konkretni prijedlozi i potrebe gospodarstva (a s te bi se centralne točke isti dalje komunicirali prema Sektorskom vijeću),
- osigurati Sektorskim vijećima, Regionalnim centrima i Centrima kompetencija kao mjestima za povezivanje poslodavaca i obrazovnog sustava, uvjete za rad kako bi međusobna suradnja i komunikacije bile učinkovite,
- uskladiti i jasnije definirati zakonodavni okvir te donijeti političku odluku – želimo li normirati ili fleksibilizirati zakonodavni okvir na području obrazovanja,
- primijeniti dobre prakse iz Europske Unije na način da se poštuje specifičnost našeg obrazovnog sustava, te se isti inovira s dobrim primjerima iz EU,
- uvesti akreditaciju obrazovnog sustava na način da se redefinira javno financiranje istoga i uvede sustav validacije, kontrole i praćenja s ciljem osiguranja kvalitete sustava,
- uvesti sustav edukacije mentora i nastavnika,
- uvesti financijske poticaje za poslodavce koji ulažu u stručnu praksu i učenje, te za nastavnike koji ulažu u svoj razvoj …
- jačati međuresornu komunikaciju i osigurati kompetentnost „policy makera“
- razvijati društvo znanja i poticati cjeloživotno učenje…

b) s ciljem jačeg uključivanja poslodavaca u proces procjene i planiranja novih vještina u sektoru turizma
- treba biti jasno poznata svrha uključivanja poslodavaca i mogućnosti za njihov utjecaj i implementaciju potrebnih promjena, kao i jasno poznati komunikacijski kanali (jesu li to Sektorska vijeća ili?),
- osvješćivanje poslodavaca o važnosti njihovog uključivanja i koristima koje neizravno imaju (kroz razne radionice, konferencije i sl..),
- organizirati konferencije o novim znanjima na pojedinim područjima – po strukama i u suradnji sa strukovnim udruženjima,
- pokretanje WEB portala na kojem bi se dnevno mogle prijavljivati potrebe za određenim strukama, znanjima i vještinama , te pratiti deficiti i odstupanja (umreženost raznih institucija i dionika - dnevna komunikacija i realni pregled stanja ...)
- profesionaliziranje i podrška radu Sektorskih vijeća …

Navedeni zaključci potvrđuju opravdanost održavanja ovakvih radionica, koje donose nove prijedloge i rješenja s ciljem poboljšanja sustava i jačeg uključivanja poslodavaca, te ono najvažnije doprinose razumijevanju i boljoj i lakšoj komunikaciji između poslodavaca i obrazovnog sustava na tržištu rada. Stoga će i navedeni zaključci biti upućeni relevantnim ministarstvima i Sektorskom vijeću za turizam i ugostiteljstvo s ciljem što skorijeg unaprjeđenja i postizanja takvog sustava koji će omogućiti da tvrtke imaju zaposlenike s adekvatnim znanjima i vještinama.
vrh stranice
vrh stranice