Javni poziv za odabir članova šest sektorskih vijeća

28.07.2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je mrežnim stranicama (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13316&sec=3393) objavilo javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje po osam sektorskih stručnjaka za svako od sljedećih sektorskih vijeća:
I. Poljoprivreda, prehrana i veterina
II. Šumarstvo i drvna tehnologija
VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
VII. Elektrotehnika i računarstvo
X. Turizam i ugostiteljstvo
XXI. Odgoj, obrazovanje i sport

Za svako sektorsko vijeće odabrat će se osam sektorskih stručnjaka.
Rok za prijavu na javni poziv je 22. rujna 2014. godine.
Ostala sektorska vijeća bit će osnovana tijekom 2015. godine, a podsjećamo da sudjelovanjem u našoj on-line anketi možete odabrati sektorska vijeća za koja smatrate da pripadaju sektorima od najvećega gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku.
Više informacije možete pronaći ovdje.
Procjenu pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za odabir članova sektorskih vijeća sastavljeno od predstavnika Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Kandidati koji uđu uži izbor mogu biti pozvani na razgovor.
Podsjećamo kako prema odredbama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Sektorsko vijeće čini: jedan predstavnik ministarstava nadležnih za odgovarajući sektor; jedan predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; jedan predstavnik agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje ili agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ili agencije nadležne za odgoj i obrazovanje; te osam sektorskih stručnjaka odabranih na temelju javnog poziva vodeći računa o uravnoteženoj zastupljenosti obrazovnog sektora i reprezentativnih sindikata obrazovnog sektora, s jedne strane, te reprezentativnih sindikata organiziranih u gospodarskom sektoru, udruga poslodavaca i drugih organizacija civilnog društva koji djeluju u sektoru za koji se osniva vijeće, s druge strane.
vrh stranice
vrh stranice