Izvršni odbor Udruge

Izvršni odbor Udruge

POPIS ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA HUP-Udruge grafičara i nakladnika

Franjo Beser, predsjednik
direktor tvrtke Grafičar d.d.

Sanja Pušec Mukavec, dopredsjednica
direktorica tvrtke Radin print d.o.o.

Gordan Miler, dopredsjednik
direktor Grafičkog zavoda Hrvatske d.o.o.

Danijel Kerš, član
direktor tvrtke Kerschoffset Zagreb

Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:

- upravljati radom i poslovanjem Udruge sukladno Odlukama Skupštine
- predlagati Program rada Udruge i pratiti njegovu provedbu,
- nadzirati rad koordinacija Udruge,
- odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
- donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
- imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora te verificirati rezultate pregovora,
- kreirati smjernice za pregovaranje s tijelima Europske unije, tijelima državne vlasti (ministarstva, državne agencije i dr.) i tijelima lokalne i područne samouprave,
- prenijeti ovlast za sklapanje ugovora, sporazuma i dr. akata te sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.


vrh stranice
vrh stranice