Izvršni odbor HUP-a Podružnice Dalmacija održao sjednicu i konferenciju za novinare

16.09.2014.

Na sjednici Izvršnog odbora HUP-a Podružnice Dalmacija na kojoj se između ostaloga, raspravljalo o novom Zakonu o radu koji je bio i tema konferencije za novinare održane nakon sjednice.

Na konferenciji za novinare govorio je Goran Prgin, predsjednik Izvršnog odbora HUP-a Podružnice Dalmacija koji je kazao kako situacija u gospodarstvu i podaci o BDP-u, konkurentnosti govore o tome kako poduzete aktivnosti i zakonodavne promjene, nisu poboljšale stanje, da i ne govorimo o činjenici da nisu napravljene potrebne reforme.

Zakon o državnim službenicima se od 2005 godine mijenjao jedanaest puta, ali bez suštinske promjene. Državni, ali i lokalni službenici su još uvijek zaštićeni zbog propisanih procedura.

Za državne službenike vrijede pravila upravnog postupka, za njih su ustrojeni posebni službenički sudovi što sve zajedno usporava i onemogućava selekciju kvalitetnog kadra. Kad je riječ o Zakonu o radu, kazao je izmjene Zakona o radu nisu donijele ništa bitno za gospodarstvo te da su na te izmjene potrošeni sati sastanaka i pisanih materijala.

Iako se na zadovoljavajući način reguliralo radno vrijeme, uvedena je mogućnost dopunskog rada, uvedena je mogućnost ustupanja radnika između povezanih poslodavaca, novi Zakon o radu još uvijek nije dovoljno fleksibilan jer je otkazivanje još uvijek otežano. Stoga podržavamo namjere o izmenama Zakona o državnim službenicima,kazao je, ali je potrebno selektirati poslove državnih službenika, na način da se informatički, opći i administrativni poslovi, računovodstveni i sl. podvedu pod Zakon o radu.

Za greške poslodavac odgovara i plaća kazne po raznim osnovama, a za svoje greške ili nerad koji mogu nanijeti milijunske štete investitorima i državi zbog blokiranja projekata, državna i lokalna administracija i dalje ne snosi nikakvu odgovornost. Na konferenciji je spomenuto i nedonošenje Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je ključan zakon koji mora omogućiti pravnu sigurnost investitora i uvesti red u poslovanje cijelog nautičkog sektora.
vrh stranice
vrh stranice