Izvršni odbor

Izvršni odbor

Izvršni odbor Udruge financijskog poslovanja:

(1) Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.
(2) Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
a) imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
b) nadzirati rad koordinacija Udruge,
c) odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
d) donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
e) imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
f) prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.
(3) Ako kolektivni pregovori i postupak mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova nisu uspjeli, odluku iz točke c) stavka 2. ovoga članka Izvršni odbor donosi samostalno, ili na prijedlog glavnog direktora HUP-a ili osoba iz točke e), stavka 2. ovog članka.
(4) Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.

U radu Izvršnog odbora sudjeluju predstavnici banka, osiguravajućih društava i drugih institucija.

Članovi IZVRŠNOG ODBORA :

• Damir Grbavac, predsjednik Uprave Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.; dopredsjednik Udruge, 

• Dalibor Ćubela, zamjenik predsjednika Uprave Zagrebačke banke d.d.,

• Zdenko Matak, član Uprave Erste & Steiermärkische Bank d.d., član IO

• Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne Banke Zagreb d.d., član IO

• Gordan Radin, direktor Sektora za pravne poslove Croatia Osiguranja d.d.; član IO

• Zdenko Adrović, direktor; Hrvatske udruge banaka, član IO

• Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje, član IO

• Željka Pirija-Benaković, predsjednica Hrvatske udruge kreditnih unija, član IOvrh stranice
vrh stranice