Izvršni odbor

Izvršni odbor

Sukladno Statutu Udruge, Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge. Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten donositi program rada Udruge temeljem odluke Skupštine Udruge, nadzirati rad koordinacija Udruge, odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, te imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora te verificirati rezultate pregovora. Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.
Na sjednici Skupštine održanoj 28. lipnja 2017. godine, Skupština je izabrala Izvršni odbor za mandatno razdoblje 2017.-2021.:

Emanuel Kovačić, INA - predsjednik
Ivan Šimić, C.E.M.P. - dopredsjednik
Sabina Škrtić, ENNA Grupa - dopredsjednica
Nataša Vujec, Crodux - član
Medeja Lončar, Siemens - član
Ivo Čović, Končar obnovljivi izvori - član 
Zoran Miliša, RWE - član
vrh stranice
vrh stranice