Izvršni odbor

Izvršni odbor

Sukladno Statutu Udruge, Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge. Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten donositi program rada Udruge temeljem odluke Skupštine Udruge, nadzirati rad koordinacija Udruge, odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, te imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora te verificirati rezultate pregovora. Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.

Izvršni odbor za mandatno razdoblje 2017.-2021.:

Emanuel Kovačić, INA - predsjednik

Sabina Škrtić, ENNA Grupa - dopredsjednica

Tomislav Ćurković, EKO- dopredsjednik

Vladimir Kuzmić, Crodux derivati - član

Medeja Lončar, Siemens - član

Ivo Čović, Končar obnovljivi izvori - član 

Zoran Miliša, E.ON - član


vrh stranice
vrh stranice