Izvršni odbor

Izvršni odbor

Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge. 

Sastav članova Izvršnog odbora:

1.    Marijan Batina, Boxmark Leather d.o.o. – predsjednik

2.    Josip Pelin, Kotka d.d. – dopredsjednik

3.    Stjepan Pezo, Galeb d.d. – dopredsjednik

4.    Nada Zver, Ivančica d.d. – dopredsjednica

5.    Damir Radmilović, Varteks d.o.o. – član

6.    Božidar Ledinko, Galko d.o.o. – član

7.    Deni Barišić, Jadran tvornica čarapa d.d. – član

8.    Anđelko Švaljek, Regeneracija d.o.o. – član

9.   Jasminka Prapotnik, Comprom plus d.o.o. – član 


 

Članove Izvršnog odbora bira Skupština Udruge. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.

Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
  • imenovati i opozvati vještake i zastupnike, 
  • nadzirati rad koordinacija Udruge, 
  • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, 
  • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, 
  • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora, 
  • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca. 
Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.
vrh stranice
vrh stranice