Izvršni odbor

Izvršni odbor

Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.

22. siječnja 2013.g. Skupština Udruge tekstilne i odjevne industrije izabrala je Izvršni odbor za razdoblje 2013.-2016.
Nikola Mikić – Estare Culto - predsjednik
Zoran Košćec – Varteks - dopredsjednik
Josip Pelin – Kotka – dopredsjednik
Davor Sabolić – Čateks
Tihomir Babić – Pounje
Milan Stojanović - Siscia
Božidar Ledenko- Galko
kooptirani član Božo Ljubić – Psunj tvornica kože
kooptirani član Stjepan Pezo – Galeb
Članove Izvršnog odbora bira Skupština Udruge. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.

Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
  • imenovati i opozvati vještake i zastupnike, 
  • nadzirati rad koordinacija Udruge, 
  • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, 
  • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, 
  • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora, 
  • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca. 
Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.
vrh stranice
vrh stranice