Izvršni odbor

Izvršni odbor

Izvršni odbor Udruge malih i srednjih poduzetnika  najveći je Izvršni odbor, ima 21 člana-poduzetnika, a prateći logiku i najveće udruge u HUP-u. Izvršni odbor održava godišnje 5-6 redovnih sjednica, trećinu sjednica izvan HUP-a Zagreb, ili u sjedištu članova ili na drugim lokacijama. Predsjednik Udruge član je  Izvršnog odbora HUP-a,  dopredsjednik Udruge član je Nadzornog odbora HUP-a, oboje temeljem odluke Vijeća članova HUP-a donesene u listopadu 2012. godine čime je prepoznata  važnost i značaj malog i srednjeg poduzetništva u strukturama i organizacijskim tijelima HUP-a.
Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika svojom regionalnom pripadnošću, kao i rodnom pripadnošću reprezentativni su predstavnici svih regija u Hrvatskoj, kao i potvrda prepoznavanja uloge žena poduzetnica u cjelokupnom poduzetništvu. 
Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge koji koordinira i provodi program rada Skupštine između dvije sjednice Skupštine, a posebice je ovlašten:
  • imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
  • nadzirati rad koordinacija Udruge,
  • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
  • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
  • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
  • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.

    Udrugu malih i srednjih poduzetnika zastupaju predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika, dopredsjednici Izvršnog odbora i glavni direktor HUP-a.

    Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika:
Igor Škrgatić BE-ON Savjetovanje d.o.o.
Hrvoje Soldan  Asi d.o.o.
Andrija Lalić Apipharma
Boris Antunović Tehnoekspert d.o.o.
Danko Sučević Infokorp d.o.o.
Davorin Štetner Kreator TV
Ivan Bračić PIP d.o.o.
Ivan Senčar Euro-Unit d.o.o.
Ivan Varat Nobilis Expo
Jasmina Cvetković Aurora colapis
Jerko Filipović Intel Plan
Josip Rupčić Naval Agent d.o.o.
Luka Vrga Koleks
Ljubica Vugrek Elcon Varaždin d.o.o.
Manuela Šola Komunikacijski laboratorij 
Mario Sekulić Pinero d.o.o.
Mira Hajdić Elekta-C d.o.o.
Mislav Munivrana Ekotaxi
Mislav Sunara Smartivo
Petar Šimić Primacošped d.o.o.
Rikard Lumezi AdriaBiz j.d.o.o.
Sadmir Hošić Globalni Servis
Silvano Vlačić Vlastelini d.o.o.
vrh stranice
vrh stranice