Izvršni odbor

Izvršni odbor

Izvršni odbor Udruge malih i srednjih poduzetnika  najveći je Izvršni odbor, ima 21 člana-poduzetnika, a prateći logiku i najveće udruge u HUP-u. Izvršni odbor održava godišnje 5-6 redovnih sjednica, trećinu sjednica izvan HUP-a Zagreb, ili u sjedištu članova ili na drugim lokacijama. Predsjednik Udruge član je  Izvršnog odbora HUP-a,  dopredsjednik Udruge član je Nadzornog odbora HUP-a, oboje temeljem odluke Vijeća članova HUP-a donesene u listopadu 2012. godine čime je prepoznata  važnost i značaj malog i srednjeg poduzetništva u strukturama i organizacijskim tijelima HUP-a.
Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika svojom regionalnom pripadnošću, kao i rodnom pripadnošću reprezentativni su predstavnici svih regija u Hrvatskoj, kao i potvrda prepoznavanja uloge žena poduzetnica u cjelokupnom poduzetništvu. 
Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge koji koordinira i provodi program rada Skupštine između dvije sjednice Skupštine, a posebice je ovlašten:
  • imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
  • nadzirati rad koordinacija Udruge,
  • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
  • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
  • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
  • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.

    Udrugu malih i srednjih poduzetnika zastupaju predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika, dopredsjednici Izvršnog odbora i glavni direktor HUP-a.

    Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika:
Ivan Bračić PIP d.o.o. , predsjednik
• Petar Šimić Primacošped d.o.o., zamjenik
• Antonio Erceg Boost d.o.o.
• Antun Petrić Pak Konstruktor d.o.o.
• Boris Antunović Tehnoekspert d.o.o.
• Danko Sučević Infokorp d.o.o.
• Davorin Pavlović Intel Plan d.o.o.
• Hrvoje Soldan Asi d.o.o.
• Igor Škrgatić Deponent d.o.o.
• Ivan Senčar Euro-Unit d.o.o.
• Jasmina Cvetković Aurora Colapis j.d.o.o.
• Josip Adžić Eurco
• Josip Rupčić Naval Agent d.o.o.
• Ljubica Vugrek Elcon Varaždin d.o.o.
• Manuela Šola Komunikacijski laboratorij
• Mario Sekulić Pinero d.o.o.
• Mira Hajdić Elekta-C d.o.o.
• Renata Zubaj ReZident,obrt
• Rikard Lumezi AdriaBiz j.d.o.o.
• Sadmir Hošić Bijela Harmonija d.o.o.
• Silvano Vlačić Vlastelini d.o.o.

vrh stranice
vrh stranice