Izvršni odbor

Izvršni odbor

Izvršni odbor Udruge malih i srednjih poduzetnika  trenutno broji 19 članova – poduzetnika i poduzetnica. Izvršni odbor održava svoje sjednice svakog mjeseca. Predsjednik Udruge član je  Izvršnog odbora HUP-a,  dopredsjednica Udruge predsjednica je Nadzornog odbora HUP-a, oboje temeljem odluke Vijeća članova HUP-a donesene u listopadu 2021. godine čime je prepoznata  važnost i značaj malog i srednjeg poduzetništva u strukturama i organizacijskim tijelima HUP-a.

Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika svojom regionalnom pripadnošću, kao i rodnom pripadnošću reprezentativni su predstavnici svih regija u Hrvatskoj, kao i potvrda prepoznavanja uloge žena poduzetnica u cjelokupnom poduzetništvu. 

Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge koji koordinira i provodi program rada Skupštine između dvije sjednice Skupštine, a posebice je ovlašten:

·       imenovati i opozvati vještake i zastupnike,

·       nadzirati rad koordinacija Udruge,

·       odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,

·       donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,

·       imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,

·       prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.

  

Udrugu malih i srednjih poduzetnika zastupaju predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika, dopredsjednici Izvršnog odbora i glavni direktor HUP-a.

 

Predsjednik:


Petar Šimić, Primacošped d.o.o.

 

Dopredsjednici:

Igor Škrgatić, Be - On Savjetovanje d.o.o.

Manuela Šola, Komunikacijski laboratorij d.o.o.

Boris Antunović, Tehnoekspert d.o.o.

Mira Hajdić, Elekta - C d.o.o.

Davorin Štetner, GP1 d.o.o.

Mario Sekulić, Pinero d.o.o.

 

Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika:

Helena Budiša UHY HB Ekonom d.o.o. 
Slavko Galiot Delmat Galiot d.o.o.
Ivan Hendija IDE3 d.o.o.
Sadmir Hošić Bijela Harmonija d.o.o.
Ivan Miloloža Munja d.o.o. 
Stjepan Pavlek Posavec Koios Savjetovanje d.o.o.
Jurica Protić Zvona usluge d.o.o.
Ivan  Senčar Euro -Unit d.o.o.
Hrvoje Soldan
Asi Lab d.o.o.
Danko Sučević
BDO Infokorp d.o.o.
Ivan Varat Nobilis Expo d.o.o.
Silvano Vlačić Vlastelini d.o.o.
vrh stranice
vrh stranice