Izvršni odbor

Izvršni odbor

Izvršni odbor Udruge malih i srednjih poduzetnika  najveći je Izvršni odbor, ima 26 člana-poduzetnika, a prateći logiku i najveće udruge u HUP-u. Izvršni odbor održava godišnje 5-6 redovnih sjednica, trećinu sjednica izvan HUP-a Zagreb, ili u sjedištu članova ili na drugim lokacijama. Predsjednik Udruge član je  Izvršnog odbora HUP-a,  dopredsjednik Udruge član je Nadzornog odbora HUP-a, oboje temeljem odluke Vijeća članova HUP-a donesene u listopadu 2012. godine čime je prepoznata  važnost i značaj malog i srednjeg poduzetništva u strukturama i organizacijskim tijelima HUP-a.
Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika svojom regionalnom pripadnošću, kao i rodnom pripadnošću reprezentativni su predstavnici svih regija u Hrvatskoj, kao i potvrda prepoznavanja uloge žena poduzetnica u cjelokupnom poduzetništvu. 
Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge koji koordinira i provodi program rada Skupštine između dvije sjednice Skupštine, a posebice je ovlašten:
 • imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
 • nadzirati rad koordinacija Udruge,
 • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
 • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
 • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
 • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.

  Udrugu malih i srednjih poduzetnika zastupaju predsjednik Udruge, zamjenica predsjednika, dopredsjednici Izvršnog odbora i glavni direktor HUP-a.

  Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika:

 • Ivan Bračić PIP d.o.o. , predsjednik
 • Petar Šimić Primacošped d.o.o., zamjenik 
 • Ante Barešić AG Barešić i sinovi d.o.o.
 • Antonio Erceg Boost d.o.o.
 • Antun Petrić Pak Konstruktor d.o.o.
 • Boris Antunović Tehnoekspert d.o.o.
 • Danko Sučević Infokorp d.o.o.
 • Davorin Pavlović Intel Plan d.o.o.
 • Hrvoje Soldan Asi d.o.o.
 • Igor Škrgatić Deponent d.o.o.
 • Ines Vodanović STRABAG Property and Facility Services 
 • Ivan Senčar Euro-Unit d.o.o.
 • Jasmina Cvetković Braim Zelenilo d.o.o.
 • Josip Adžić Eurco
 • Josip Rupčić Naval Agent d.o.o.
 • Ljubica Vugrek Elcon Varaždin d.o.o.
 • Manuela Šola Komunikacijski laboratorij 
 • Mario Sekulić Pinero d.o.o.
 • Mira Hajdić Elekta-C d.o.o. 
 • Renata Zubaj ReZident,obrt     
 • Rikard Lumezi AdriaBiz j.d.o.o.
 • Sadmir Hošić Bijela Harmonija d.o.o.
 • Silvano Vlačić Vlastelini d.o.o.
 • Stjepan Vučagić ASV Marketing d.o.o

vrh stranice
vrh stranice