Izvršni odbor

Izvršni odbor

Izvršni odbor Udruge malih i srednjih poduzetnika  najveći je Izvršni odbor, ima 21 člana-poduzetnika, a prateći logiku i najveće udruge u HUP-u. Izvršni odbor održava godišnje 5-6 redovnih sjednica, trećinu sjednica izvan HUP-a Zagreb, ili u sjedištu članova ili na drugim lokacijama. Predsjednik Udruge član je  Izvršnog odbora HUP-a,  dopredsjednik Udruge član je Nadzornog odbora HUP-a, oboje temeljem odluke Vijeća članova HUP-a donesene u listopadu 2012. godine čime je prepoznata  važnost i značaj malog i srednjeg poduzetništva u strukturama i organizacijskim tijelima HUP-a.
Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika svojom regionalnom pripadnošću, kao i rodnom pripadnošću reprezentativni su predstavnici svih regija u Hrvatskoj, kao i potvrda prepoznavanja uloge žena poduzetnica u cjelokupnom poduzetništvu. 
Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge koji koordinira i provodi program rada Skupštine između dvije sjednice Skupštine, a posebice je ovlašten:
  • imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
  • nadzirati rad koordinacija Udruge,
  • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
  • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
  • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
  • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.

    Udrugu malih i srednjih poduzetnika zastupaju predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika, dopredsjednici Izvršnog odbora i glavni direktor HUP-a.

    Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika:
Amir Selmanović GKT Gradin d.o.o.
Andrija Lalić  Apipharma d.o.o.
Boris Antunović Tehnoekspert d.o.o.
Danko Sučević Infokorp d.o.o.
Davorin Štetner Kreator TV d.o.o.
Franjo Cimerman Knjigovodstvo Cimerman d.o.o.
Helena Budiša UHY HB Ekonom d.o.o. 
Hrvoje Soldan  ASI Lab d.o.o. 
Igor Škrgatić BE - ON financijsko savjetovanje
Ivan Hendija IDE3 d.o.o.
Ivan Miloloža Munja d.d.
Ivan Senčar  Euro-Unit d.o.o.
 Ivan Varat  Nobilis Expo d.o.o.
Jasmina Cvetković Aurora colapis
Luka Vrga Koleks
Manuela Šola Komunikacijski laboratorij 
Marijan Kegalj   Electronic Security d.o.o.
Mario Sekulić Pinero d.o.o.
Mira Hajdić Elekta-C d.o.o.
Mislav Munivrana Ekotaxi
Petar Šimić Primacošped d.o.o.
Sadmir Hošić Bijela Harmonija
Silvano Vlačić Vlastelini d.o.o.
 Stjepan Pavlek Posavec  Koios Savjetovanje
Željka Smoljan   SF Konzalting
Željko Vukelić   Marius d.o.o.

 

Predsjednik:
Igor Škrgatić, Be – on savjetovanje
Dopredsjednici:
Manuela Šola, Komunikacijski Laboratorij
Petar Šimić, Primacošped
Mario Sekulić, Pinero
Danko Sučević, Infokorp
Hrvoje Soldan, Asi Lab
Ivan Senčar, Euro - Unit

vrh stranice
vrh stranice