Izvršni odbor

Izvršni odbor

Izvršni odbor Udruge malih i srednjih poduzetnika  najveći je Izvršni odbor, ima 21 člana-poduzetnika, a prateći logiku i najveće udruge u HUP-u. Izvršni odbor održava godišnje 5-6 redovnih sjednica, trećinu sjednica izvan HUP-a Zagreb, ili u sjedištu članova ili na drugim lokacijama. Predsjednik Udruge član je  Izvršnog odbora HUP-a,  dopredsjednik Udruge član je Nadzornog odbora HUP-a, oboje temeljem odluke Vijeća članova HUP-a donesene u listopadu 2012. godine čime je prepoznata  važnost i značaj malog i srednjeg poduzetništva u strukturama i organizacijskim tijelima HUP-a.
Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika svojom regionalnom pripadnošću, kao i rodnom pripadnošću reprezentativni su predstavnici svih regija u Hrvatskoj, kao i potvrda prepoznavanja uloge žena poduzetnica u cjelokupnom poduzetništvu. 
Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge koji koordinira i provodi program rada Skupštine između dvije sjednice Skupštine, a posebice je ovlašten:
  • imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
  • nadzirati rad koordinacija Udruge,
  • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
  • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
  • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
  • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.

    Udrugu malih i srednjih poduzetnika zastupaju predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika, dopredsjednici Izvršnog odbora i glavni direktor HUP-a.

    Članovi Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika:
Andrija Lalić  Apipharma d.o.o.
Boris Antunović Tehnoekspert d.o.o.
Danko Sučević Infokorp d.o.o.
Davorin Štetner Kreator TV d.o.o.
Dušan Banović Data-Link Unija Consulting d.o.o. 
Helena Budiša UHY HB Ekonom d.o.o. 
Hrvoje Soldan  ASI Lab d.o.o. 
Igor Škrgatić BE - ON financijsko savjetovanje
Ivan Hendija IDE3 d.o.o.
Ivan Miloloža Munja d.d.
Ivan Senčar  Euro-Unit d.o.o.
 Ivan Varat  Nobilis Expo d.o.o.
Luka Vrga Koleks
Manuela Šola Komunikacijski laboratorij 
Mario Sekulić Pinero d.o.o.
Mira Hajdić Elekta-C d.o.o.
Mislav Munivrana Ekotaxi
Petar Šimić Primacošped d.o.o.
Sadmir Hošić Bijela Harmonija
Silvano Vlačić Vlastelini d.o.o.
 Stjepan Pavlek Posavec  Koios Savjetovanje
Željko Vukelić   Marius d.o.o.

 

Predsjednik:
Igor Škrgatić, Be – on savjetovanje

 
Dopredsjednici:


Manuela Šola, Komunikacijski Laboratorij

Petar Šimić, Primacošped

Mario Sekulić, Pinero

Danko Sučević, Infokorp

Hrvoje Soldan, Asi Lab

Ivan Senčar, Euro - Unit

Jurica Protić, Zvona usluge d.o.o. 

vrh stranice
vrh stranice