Izvršni odbor

Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.
Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
  • imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
  • nadzirati rad koordinacija Udruge,
  • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
  • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
  • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
  • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.

Na Izbornoj Skupštini HUP-Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu, održanoj 1. prosinca 2014. godine Izabrani su sljedeći članovi Izvršnog odbora:
1. dr. Damir Biloglav, predsjednik. 
2. dr. Azra Huršidić Radulović, dopredsjednica
3. dr. Josipa Rodić, dopredsjednica
4. dr. Davor Markoč, član
5. dr. Gordana Prljević, član
6. dr. Mario Malnar, član
7. dr. Predrag Vučković, član
vrh stranice
vrh stranice