Izvršni odbor

Izvršni odbor

Ivić Pašalić, direktor i vlasnik Mundus Viridis – predsjednik Udruge

Miladin Marković, direktor DI Klana – dopredsjednik

Stjepan Vojnić, izvršni direktor Bjelin Hrvatska - dopredsjednik

 Renato Radić, direktor i vlasnik Prima grupe

 Tomislav Knezović, vlasnik i direktor Prostorie

 Ante Sabljić, član Uprave Hrvatskih šuma 

 Damir Pašić, direktor i suvlasnik Šerif grupe

 Zdravko Jelčić, predsjednik Uprave Spin Valisa

 Mladen Galeković, vlasnik i direktor PPS Galekovića

 Branko Liker, direktor Drvenjače

 Dario Šumiga, generalni direktor Hartmanna

 

Članove Izvršnog odbora bira Skupština Udruge. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine. Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.

Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
  • imenovati i opozvati vještake i zastupnike, 
  • nadzirati rad koordinacija Udruge, 
  • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, 
  • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, 
  • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora, 
  • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca. 
Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.
vrh stranice
vrh stranice