Izvršni odbor

Izvršni odbor

23. ožujka 2017.g. Skupština Udruge drvne i papirne industrije izabrala je Izvršni odbor za razdoblje 2017.-2021.


Renato Radić-Prima namještaj - predsjednik

Josip Faletar-Spačva - dopredsjednik
Miladin Marković – DI Klana - dopredsjednik
Šime Svetina-DI Novoselec
Zdravko Jelčić - Spin Valis
Darko Špiljarić-Dizzconcept
Murat Pašić – Šerif Export-Import
Članove Izvršnog odbora bira Skupština Udruge. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine. Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.

Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
  • imenovati i opozvati vještake i zastupnike, 
  • nadzirati rad koordinacija Udruge, 
  • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, 
  • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, 
  • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora, 
  • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca. 
Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.
vrh stranice
vrh stranice