Izborna Skupština Udruge nautičkog sektora na Biograd Boat Show-u

18.10.2019.

17. listopada 2019., u Kapetanskom klubu Marine Kornati, u sklopu nautičkog sajma Biograd Boat Show, održana je  Izborna Skupština HUP-ove Udruge nautičkog sektora. Na Skupštini je izabran  novi Izvršni odbor odbor udruge u sastavu: Beg Luciano, Marservis d.o.o., Čalić Nevenka, Navela d.o.o., Čolić Neven, Garmin Hrvatska d.o.o., Knego Mario, Euromarine d.o.o., Marjan Dario, Nautika centar Nava d.o.o., Mihajlov Igor, Marine Club International d.o.o., Pičuljan Romano, Brodogradnja Pičuljan, Ražnjević Goran, Ilirija d.d., Šurija Đek, Yacht Pool d.o.o., Topolovec Marijan, Marina Punat d.o.o.,  i Vuletić Roko, NCP Grupa d.o.o. Za Predsjednika udruge izabran je  Romano Pičuljan koji je ujedno bio i prvi predsjednik udruge nakon osnivanja, a za dopredsjednike su izabrani Nevenka Čalić, iz tvrtke Navela,  i Neven Čolić iz tvrtke Garmin.

Na Skupštini su usvojeni i uobičajeni dokumenti udruge poput zapisnika, Izvješća o radu i Plana rada uza iduće razdoblje. Prije samog izbora, dosadašnji predsjednik udruge Roko Vuletić govorio je o aktivnostima udruge te problemima čije rješavanje udrugu tek očekuje. Nakon završetka službenog dijela Skupštine,  članovi su se javljali za riječ i govorili o poteškoćama s kojim se suočavaju u poslovanju. Tako su predstavnici marina govorili o problemu nedonošenja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, o problemu obnavljanja koncesija i ponašanju dvaju ministarstava, pomorstva i financija, koja 2 godine odugovlače s potpisivanjem novog ugovora, iako je marina u pitanju pristala na sva povećanja iznosa koncesije itd…. Čarteraši i dalje imaju gorući problem sa pranjem brodova u sezoni jer prijedlog vaučera nije riješen, boje se da smanjenje stope PDV-a za marine neće za čarter kompanije biti povoljno, nego će im usluge veza biti još veće, a broj vezova , poglavito u srednjoj Dalmaciji  nije ni izdaleka dovoljan u sezoni. Spomenuta je i Strategija razvoja nautičkog turizma koja je ostala mrtvo slovo na papiru. Direktorica udruge Vesna Ivić Šimetin konstatirala je da već sada ima dosta materijala za sjednice Izvršnog odbora te komunikaciju sa resornim ministarstvima. Roko Vuletić je kazao kako se oni koji se žele pridružiti sjednicama Izvršnog odbora uvijek mogu pridružiti, jer su sjednice otvorene za članove. Također je kazao kako Izvršni odbor ima i opciju kooptiranja 2 dodatna člana. S obzirom da HUP upravo provodi projekt u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva čiji je cilj smanjenje ili pojednostavljenje kompliciranih i dugotrajnih adminstrativnih procedura, jedan od prijedloga HUP-a bit će pojednostavljenje procedure registracije jahti. Članovi udruge zahvalili su se dosadašnjem predsjedniku Roku Vuletiću, a Vuletić je zaželio puno sreće i uspjeha novom predsjedniku Romanu Pičuljanu.

vrh stranice
vrh stranice