Italija - stranim vozačima dozvoljen boravak 72h - produljenje do 3. svibnja 2020.

14.04.2020.

U nastavku dostavljamo međuministarsku Uredbu br. 120 o obvezi prijavljivanja onih koji se vraćaju u Italiju iz inozemstva i vozačima tvrtki sa sjedištem izvan Italije. Prema Uredbi oni imaju 72 sata za boravak u Italiji s mogućim produljenjem na dodatnih 48 sati ako je to opravdano dokazanim radnim nalogom. Međuministarska Uredba na snazi je do 3. svibnja 2020. godine.

UREDBA - talijanski

26-mar-modello-dichiarazione-conducenti.pdf

20-03-26-drivers-declaration-unofficial-courtesy-translation-into-english.pdf

Iz Uredbe izdvajamo:

Kako bi spriječile širenje epidemiološke opasnosti od COVID-19, sve fizičke osobe koje ulaze u Italiju zračnim, željezničkim, pomorskim i cestovnim prijevozom, čak i ako su bez simptoma zaraze, dužne su odmah prijaviti svoj ulaz u Italiju odjelu za sanitarnu zaštitu koji podliježe zdravstvenom nadzoru i biti u izolaciji u trajanju od četrnaest dana.

Fizičke osobe koje u Italiju ulaze zračnim, željezničkim, pomorskim i cestovnim prijevozom moraju napisati izjavu kojom potvrđuju da je njihov ulazak motiviran okolnošću dokazane potrebe za radom u strogo ograničenom vremenu i ne dužem od 72 sata osim mogućeg produljenja na još 48 sati radi posebnih poslovnih potreba.

Gore navedeno ne odnosi se na osobe na zaposlene osobe u firmama sa sjedištem u Italiji.

Nepridržavanje gornjih odredbi kažnjivo je po članku 650 kaznenog zakona.

 Strani vozač (koji radi za tvrtku sa sjedištem izvan teritorija Italije) mora ispuniti formular (u prilogu) kako bi u Italiji mogao boraviti tijekom 72h.

Ukoliko vozač mora produljiti boravak u Italiji zbog specifičnosti prirode prijevoza, isto može učiniti za još 48h te mora ponovno ispuniti novi formular.

Ova odredba vrijedi od dana potpisa do 3. svibnja 2020. 

 Kako je međuministarska Uredba br. 120 prestala važiti 3. travnja 2020. Italija je usvojila novu Uredbu (br. 145 od 3. travnja 2020.) zbog COVID-a 19, kojom je do 13. travnja produžila sve ranije mjere koje je Ministarstvo infrastrukture i prometa usvojilo

Tekst Uredbe:  http://mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/DECRETO%20NR.%20145%20DEL%203%20APRILE%202020_0_0.pdf

U nastavku dajemo pregled onih koje se odnose na cestovne prijevoznike:

 

UTOVAR/ISTOVAR U ITALIJI

 

Vozačima zaposlenim u prijevozničkim tvrtkama sa sjedištem izvan Italije, a koje obavljaju prijevoz u Italiji, dozvoljen je boravak na teritoriju Italije:

-        U maksimalnom vremenskom okviru od 72 sata (može se produžiti za još 24 sata isključivo za opravdane slučajeve

-        uz obvezu dostavljanja Izjave kao što je bio slučaj i do sada

 

Izjava mora biti unesena / popunjena po ulasku u Italiju, uz jasno i detaljno navođenje sljedećeg:

1. dokazane radne potrebe i dužina boravka u Italiji;

2. punu adresu (dom, prebivalište ili mjesto boravka u Italiji) i privatno ili vlastito vozilo koje se koristi za dolazak do njega; u slučaju više domova, prebivališta ili mjesta boravka, moraju biti naznačene potpune adrese svakog od njih te privatnog ili vlastitog vozila koje se koristi za obavljanje transfera;

3. telefonski broj (također mobitel) na kojeg se može kontaktirati tijekom boravka u Italiji;

 

Ispunjavanjem Izjave vozač preuzima obveze da će:

1. odmah napustiti Italiju pri isteku propisanog razdoblja boravka, ako to ne učini, proći razdoblje zdravstvenog nadzora i karantene u trajanju od 14 dana u naznačenom domu, prebivalištu ili mjestu boravka kako je navedeno u deklaraciji;

2. u slučaju pojave simptoma Covid-19, odmah izvijestiti odjel za sanitarnu zaštitu koji podliježe zdravstvenom nadzoru, putem posebno namjenskih telefonskih brojeva i podvrgnuti se karanteni, do odluke nadležne zdravstvene ustanove.

 

Ovom izjavom vozač je sada, također, dužan odmah prijaviti svoj ulazak u Italiju mjesnom odjelu za sanitarnu zaštitu koji podliježe zdravstvenom nadzoru (na temelju mjesta ulaska u Italiju).

 

TRANIZIT

 

Za vozače zaposlene u prijevozničkim tvrtkama sa sjedištem koje nije u Italiji, a prolaze kroz Italiju za obavljanje prometnih poslova u drugoj državi članici EU ili u nečlanici EU.

 

Vozači o svom ulasku u Italiju moraju odmah obavijestiti odjel za sanitarnu zaštitu koji podliježe zdravstvenom nadzoru (na temelju mjesta ulaska u Italiju). U slučaju pojave simptoma COVID-19, oni se moraju odmah javiti zdravstvenom tijelu na namjenske telefonske brojeve.

 

Za vozače u tranzitu:  

1. Maksimalni boravak u Italiji je 24 sata, a može se produljiti na još 12 sati za posebne i dokazane potrebe;

2. U slučaju prekoračenja maksimalnog razdoblja boravka, primjenjuju se odredbe prema članku 1., stavci 6. i 7. Naredbe od 28. ožujka 2020. (vidjeti tekst na: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/29/20A01921/sg)

 

Ove odredbe dopuna su Uredbi br 120 o čemu su nas obavijestili kolege iz talijanske udruge cestovnih prijevoznika:

https://www.assotir.it/test2/item/5530-coronavirus-prorogati-al-13-aprile-i-decreti-mit-e-minsalute-finora-adottati-nuovi-obblighi-per-gli-autisti-di-imprese-estere.html

 

(više na: http://mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-prorogati-al-13-aprile-tutti-i-provvedimenti)

 

 Nastavno na komunikaciju EU Udruge cestovnih prijevoznika sa Sanitarnim službama u Italiji, molimo primite na znanje sljedeće preporuke:

 

  • Prijavu vozača potrebno je raditi u originalnom dokumentu prijavnice na talijanskom jeziku. Prijevod na engleski nije službeni, samo je pomoć u snalaženju stranim prijevoznicima
  • Preporučuje se u tijelo e-maila iz prijave izvaditi sljedeće podatke:
  1. Ime i prezime vozača
  2. Registarske oznake
  3. Mjesto i datum rođenja
  4. Destinaciju( e) u Italiji
  5. Datum ulaska u Italiju i granični prijelaz te predviđeni datum izlaska i granični prijelaz
  6. Telefonski kontakt dok je vozač u Italiji
  7. Državljanstvo
  8. Ime tvrtke 
vrh stranice
vrh stranice