HUP uputio Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona na ocjenu ustavnosti

25.10.2012.

Odlukom Vijeća članova HUP-a, Ustavnom sudu RH upućen je Prijedlog za ocjenu suglasnosti Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona s Ustavom RH.
Prema mišljenju poslodavaca, Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona koji je stupio na snagu 21. srpnja 2012. godine, nije sukladan s Ustavom RH.
Propisivanjem objektivnih uvjeta (evidentirani porezni dug određenog iznosa) kao uvjeta za automatsko objavljivanje osobnih podataka tzv. „poreznih dužnika“ bez pravnih jamstava zaštite povrijeđene su odredbe Ustava RH koje jamče zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Objava osobnih podataka na „stupu srama“ Porezne uprave spornija je tim više jer zakonodavac nije razmotrio činjenicu da „porezni dužnici“ imaju zakonsku mogućnost predmetno dugovanje po osnovi poreza osporavati na sudu te da postoji mogućnost da sporno porezno rješenje bude pravomoćno poništeno. Pritom je zbog objave osobnih podataka nastala šteta nenadoknadiva.

Osim toga, Zakonom se odlučivanje o tzv. „proboju pravne osobnosti“ i nastanku obveze poreznog jamstva izmješta iz sudske nadležnosti u nadležnost upravnih tijela. Uvođenje paralelnog sustava koji odlučivanje o pravima i obvezama građanskopravne i parnične prirode pozicionira izvan sudske vlasti, osim što je u suprotnosti s Ustavom, dovodi i do pravne nesigurnosti s obzirom da ugrožava pravilo da se nikome ne može suditi dva puta za istu stvar.
vrh stranice
vrh stranice