HUP- Udruga malih i srednjih poduzetnika izabrala ponovno Petra Lovrića za predsjednika Udruge malih i srednjih poduzetnika

30.11.2012.

Na Redovnoj izbornoj Skupštini HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika, održanoj 30.studenoga 2012. izabran je Izvršni odbor udruge. Za predsjednika Udruge izabran je Petar Lovrić, Kadus d.o.o., zamjenica predsjednika je Manuela Šola, Abrakadabra integrirane komunikacije d.o.o. Članovi najvećeg Izvršnog odbora, ujedno su i dopredsjednici Udruge: Nela Kovačević, Merkur d.o.o., Antun Petrić, Pak Konstruktor d.o.o. Josip Rupčić, Naval Agent d.o.o., Stjepan Vučagić, ASV Marketing d.o.o., Ljubica Vugrek, Elcon Varaždin d.o.o., Silvano Vlačić, Hena d.o.o., Ivan Senčar, Euro Unit d.o.o., Josip Adžić, Vodoprivreda Vinkovci d.d., Renata Zubaj, ReZident d.o.o., Ante Barešić, AG Barešić i sinovi d.o.o., Vjekoslav Lovrić, Redox d.o.o., Rikard Lumezi, Kompass Info d.o.o., Davorin Pavlović, CIPS-Centar za informatiku i poslovno savjetovanje d.o.o., Dario Gavranović, Orestes grupa d.o.o., Ivan Bračić, PIP d.o.o., Đurđica Marković, Meteo Info d.o.o., Mario Sekulić, Pinero d.o.o., Petar Šimić, Primacošed d.o.o., Josip Majher, Plavi radio d.o.o., Tomislav Đuričin, Bio Zrno d.o.o., Sanja Opačak, Paprenjak d.o.o. i Hrvoje Soldan, Asi d.o.o.
Članovi Skupštine osvrnuli su se na izrazito aktivno razdoblje rade Udruge u proteklom periodu te naglasili potrebu daljnjih snažnih aktivnosti na području stvaranja boljeg poduzetničkog poslovnog okruženja. Teme koje su od vitalnog značenja za male i srednje poduzetnike ali i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva su: novo zapošljavanje, poticanje novog gospodarskog rasta, poboljšanje investicijske i poduzetničke klime, ukidanje ili smanjenje barem određenog broja administrativnih barijera, lakši pristup kapitalu, reforme državne uprave i javnih poduzeća kao i javne potrošnje, uloga lokalne uprave u realizaciji investicijskih projekata, poticanje izvoza. Udruga će nastaviti djelovati u cilju prepoznavanja ovih tema i od strane donositelja i provoditelja odluka, ali još i više u njihovom rješavanju.
vrh stranice
vrh stranice