HUP Rijeka: Održana tematska sjednica GSV PGŽ posvećena zaštiti na radu

25.10.2018.

Sjednica gospodarsko – socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije održana je 25. listopada 2018., u konferencijskoj sali Primorsko-goranske županije u Rijeci. Sjednica je bila tematska, posvećena stanju u ZNR na županijskoj i sektorskoj razini. Uvodnu prezentaciju održao je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
Predstavljajući pokazatelje o ozljedama na radu Begović je ukazao kako je tijekom prošle godine u PGŽ prijavljeno 17.768 ozljeda na radu, od čega 14.431  na mjestu rada, a 3.337 prilikom  dolaska na posao i odlaska s posla.  Od ukupnog broja 1.800 je  bilo teških, a ostale ozljede su bile lakše prirode.  Stopa ozlijeđenih na 1.000 radnika za područje cijele RH je 13,01, dok je županijski prosjek nešto viši i iznosi 14,47%. Najviše prijavljenih ozljeda na radu je u sektoru prerađivačke industrije, trgovine, zdravstva te uslužnih djelatnosti, iskazao je Vitomir Begović koji je ujedno istaknuo kako je zaštita na radu osnovno ljudsko pravo. U sigurnosti na radu manje znači više, odnosno manje ozljeda znači manje izostanaka s radnog mjesta, što samim time podrazumijeva više sredstava za poboljšanje uvjeta rada.
Nenad Seifert direktor HUP-a Rijeka istaknuo je kako poslodavci udruženi u HUP zaštitu na radu drže vrlo bitnom, te ju smatraju ulaganjem a ne troškom. HUP će nastaviti svoje aktivnosti vezane uz promociju nužnosti unapređenja zaštite i sigurnosti na radu. Iz izlaganja gospodina Begovića čuli smo egzaktne brojke, te je razvidno kako učinkovitijom zaštitom na radu možemo prevenirati broj sati bolovanja, profesionalnih bolesti, odsutnosti s posla i smanjenu učinkovitost. Budući da upravljanje svih kompanija ovisi o brojkama, kada im pokažemo predmetne brojke puno brže postižemo da zaštita zdravlja i sigurnost na radu dobiju mjesta koja zaslužuju. 
Zaključno je na sjednici istaknuto kako je potrebno utjecati na podizanje razine svijesti o ZNR svih uključenih te kako je potrebno promovirati stav prema kojem aktivnosti vezane uz ZNR u potpunosti postanu dio uobičajenih aktivnosti vezanih uz poslovanje. Ukoliko se postupa na ovaj način, svakako ćemo utjecati na smanjenje ozljeda i bolesti vezanih uz rad i imati zdrave i zadovoljne radnike i uspješne poslodavce.

vrh stranice
vrh stranice