HUP Rijeka: 15.2.2018. održan seminar Energetska učinkovitost u turizmu i trgovini

19.02.2018.

Za članove HUP-a Podružnice Rijeka organizirana je 15. veljače 2018.g. radionica posvećena aktualno najavljenom natječaju za bespovratna sredstva namijenjena projektima poticanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru.

Poduzetnicima iz turizma i trgovine prezentirane su mogućnosti apliciranja temeljem najavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)” koji je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i čija se objava očekuje krajem ožujka 2018.g.
Preporuke struke za što uspješniju prijavu projekata dali su predstavnici HUP Koordinacije za energetsku učinkovitost koji imaju višegodišnje iskustvo u energetskoj učinkovitosti te u samoj implementaciji i dobivanju bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Poziv je pokrenut je u okviru prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, SC 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Cilj poziva: poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u energetski troškovnoj cjelini poduzeća registriranog za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala, srednja i velika 100% privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora: turizma (smještaj, priprema i usluživanje hrane i pića, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge) i trgovine (trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima, popravak motornih vozila i motocikala, trgovina na veliko i trgovina na malo (osim trgovine motornim vozilima i motociklima).

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog te se s jednim prijaviteljem može sklopiti maksimalno jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Financirat će se projekti koji predviđaju mjere povećanja učinkovitosti korištenja energije privatnog uslužnog sektora turizma i trgovine, omogućujući pružanje jednake količine rezultata, korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem novih sustava za korištenje energije OIE, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove i aktivnosti upravljanja projektom kako slijedi:

- aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
- aktivnosti energetske obnove
- obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
- obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
- obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
- upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
- oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
- optimizacija procesa
- upravljanje projektom i administracija
- promidžba i vidljivost.

Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti koje se dodjeljuju velikim poduzećima ne može premašiti 45% prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 65%, i to kako slijedi:
- za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
- za 10 postotnih bodova za mjere koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.

Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju za velika poduzeća ne može premašiti 60% prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 80%, i to kako slijedi:
- za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
- za 10 postotnih bodova za mjere koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.

Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije ne smije premašiti 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća. Intenzitet potpore može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:
- za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
- za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 75.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 220.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 13.000.000,00 HRK

Zainteresirani prijavitelji imaju mogućnost davanja prijedloga i mišljenja, postavljanja pitanja i dobivanja svih potrebnih pojašnjenja u svezi poziva od strane ministarstva, a Savjetovanju se može pristupiti putem poveznice do 28. veljače 2018.
vrh stranice
vrh stranice