HUP poslao ministru Mariću očitovanje na četvrti krug porezne reforme: Potrebno je poticati osobnu potrošnju građana, odustati od dobne diskriminacije te daljnje rasteretiti ukupan trošak rada

22.10.2019.

Zagreb, 22.10.2019. - HUP smatra kako su posljednje aktivnosti Ministarstva financija u dijelu izmjena neoporezivih primitaka za radnike pozitivan primjer poreznog rasterećenja radnih odnosa. Također, HUP smatra kako je potrebno daljnje poticati osobnu potrošnju građana, a koja čini upravo jedan od glavnih generatora BDP-a. U tom smislu, HUP se ne protivi najavama predsjednika Vlade RH, Andreja Plenkovića, da odgodi smanjenje opće stope PDV-a za 1% pod uvjetom da se rastereti dohodak građana smanjenjem općih stopa poreza na dohodak.

Naime, smanjenje stope PDV-a za 1% neće značajno utjecati na promjenu cijene na tržištu za građane, dok će s druge strane, smanjenje općih stopa poreza na dohodak utjecati na primanja i potrošnju građana Hrvatske. Također, kroz povećanu potrošnju, povećat će se izdvajanja za Državni proračun kroz veće prihode od PDV-a.

Paket zakonskih prijedloga četvrtoga kruga porezne reforme nastavlja ići u dobrome smjeru. Ipak, još jednom ističemo kako je, s obzirom na činjenice koje ukazuju na alarmantnu demografsku sliku u RH te nužnost bržeg gospodarskog rasta, potrebno napraviti jači iskorak u istom pravcu.

U nastavku ističemo ključne prijedloge u vezi četvrtog kruga porezne reforme:

   

  •        odustajanje od razlikovanja obveznika poreza na dohodak s obzirom na dob te umjesto toga smanjiti opće stope poreza na dohodak za sve obveznike poreza na dohodak, bez obzira na njihovu dob;
  •        povećanje osnovnog osobnog odbitka plaće s 3.800,00 na 4.800,00 kuna;
  •        primjena povećanja praga za porez na dobit s 3 na 7,5 milijuna HRK već za 2019. godinu;
  •        vraćanje instituta porezne olakšice temeljem reinvestiranja dobiti;
  •        odustajanje od uvođenja QR koda kod fiskalizacije računa.

Jedino dugoročno rješenje koje će ukloniti korijen problema porezne presije i evazije jest sustavno i značajno smanjenje opterećenja rada (porez na dohodak, doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, prirezi) pri čemu smanjenje prihodovne strane proračuna treba nadomjestiti smanjenjem troškova opće države i povećanjem poreza za druge, rastuće oblike prihoda, a koji nisu vezani uz rad i zapošljavanje već reaktivno korištenje imovine. Stoga, HUP ponovno upućuje na prijedlog smanjenja općih stopa poreza na dohodak ili povećanje visine mjesečnog osobnog odbitka uz uvećani raspon porezne osnovice.

 

 

 

Što se tiče prijedloga Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, HUP se protivi  donošenju ovakvog prijedloga izmjena Zakona, iz razloga što se predloženim rješenjem parcijalno, diskriminatorno i neučinkovito uvodi dodatno porezno opterećenje jednog dijela industrije, ne uzimajući u obzir stvarne učinke za dobrobit potrošača i posljedice na tržištu.

vrh stranice
vrh stranice