HUP ponovo podnio prijedlog za ocjenu ustavnosti za oporezivanje dividende i udjela u dobiti

18.02.2014.

Ustavni sud Republike Hrvatske u rujnu prošle godine utvrdio je kako je razlikom učinjenom Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 22/12), između dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, koji su ostvareni do 31. prosinca 2000. g. i koji se ne oporezuje neovisno o datumu isplate, s jedne strane te onih ostvarenih nakon 31. prosinca 2000.g., a koji se isplaćuju od dana stupanja na snagu ovih izmjena (1. ožujka 2012.) i oporezuju na način propisan 2004. g., s druge strane, propisan nejednak tretman među istom skupinom poreznih obveznika u jednakoj pravnoj situaciji.
Osim toga, istom odredbom povratno se oporezuju porezni obveznici za vrijeme kad su bili zakonski oslobođeni plaćanja poreza na dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu što je nesuglasno s vladavinom prava te s načelima pravne sigurnosti i pravne izvjesnosti objektivnog pravnog poretka.
USRH u tom smislu naglasio je kako je pravo svakog pravnog subjekta da u trenutku donošenja poslovnih odluka zna koje su mu zakonom utvrđene porezna obveza.
Nakon ove odluke USRH-a donesen je nova izmjena Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 125/13.) kojom se suštinski nije ništa promijenilo, osim što je uvedena drugačija diskriminatorna osnova između poreznih obveznika u jednakoj pravnoj situaciji – trenutak donošenja odluke o isplati (upotrebi) dobiti.
Naime, slijedeći stav USRH-a, Hrvatska udruga poslodavaca smatra kako trenutak donošenja odluke (glavne) skupštine u porezno-pravnom aspektu nije i ne može biti osnova za oporezivanje dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu za onu dobit koja je ostvarena u vrijeme kada porezni sustav nije oporezivao navedeni dohodak.

HUP podsjeća kako je USRH izričito naglasio: pravo je svakog pravnog subjekta da u trenutku donošenja poduzetničkih odluka zna kojim će mehanizmima porezna vlast zahvatiti njegov dohodak. Dakle, radi se o tome da su dioničari/nositelji poslovnih udjela odlučivali o upotrebi dobiti u vrijeme kada u poreznom sustavu nije postojalo ovakvo oporezivanje dohotka i u to vrijeme su donijeli odluku o zadržavanju te dobiti, njezinom unošenju u rezerve za druge potrebe i dr.
Stoga je HUP u cilju postizanja pravednosti i dugoročno održivog sustava po drugi puta podnio prijedlog za ocjenu ustavnosti na gotovo istu pravnu stvar.
O daljnjim saznanjima redovito ćemo Vas informirati.
vrh stranice
vrh stranice