HUP podržava usvajanje Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva

05.01.2017.

Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja inicijativu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te odluku Vlade o donošenju Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva. Ovim putem podržavamo i planiranu brzinu provođenja plana, kojeg Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta planira implementirati do kraja 2017. godine. Podsjećamo, HUP je svojim prijedlozima i komentarima doprinio stvaranju Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva, sudjelovanjem u primjeni Standard Cost Model (SCM) metodologije procjene učinaka propisa koja prikazuje troškove koje poslovnom sektoru zadaju administrativna opterećenja (kao što su poteškoće prilikom otvaranja poduzeća, nabavljanja sanitarnih dozvola te zadovoljenje uvjeta za propise o zaštiti na radu), a koja ukazuje na prostor za povećanje uštede vremena i novca smanjenjem ovih prepreka.
Prekomjerna birokracija i brojni s njome povezani, neporezni troškovi poslovanja na koje HUP sustavno upozorava jedna su od većih prepreka jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, a time i snažnijem gospodarskom rastu.
     
Zadovoljni smo što Vlada u novu godinu ulazi s konkretnim planom daljnjeg rasterećenja gospodarstva. Porezna reforma, kao što smo već rekli, dobar je prvi korak, ali sama nije dovoljna za značajnije poboljšanje uvjeta poslovanja i ulagačke klime. Ovaj Akcijski plan još je jedan od nužnih koraka u pravome smjeru i dobro je što Vlada s njime kreće odmah. Osim uklanjanja administrativnih barijera u postojećem zakonodavnom okviru posebno je važno uvesti sustav koji će osigurati da se ubuduće novi zakoni ne donose bez detaljnih analiza njihovih učinaka na gospodarstvo i provedivosti u praksi“, poručio je glavni direktor HUP-a Davor Majetić.

Neki od primjera administrativnog rasterećenja suvišnih troškova poduzetnicima su i omogućavanje pokretanja poslovanja elektronskim putem, bez potrebe za dodatnim dokumentima i pečatima. Digitalizacija poslovanja očekuje i Poreznu upravu koja će prijave od poduzetnika ubuduće također morati primati isključivo elektronski. Uz zadržavanje nužnih standarda, smanjit će se visoki zahtjevi i troškovi u području sanitarnih i zdravstvenih uvjeta kao i zaštite na radu. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta sve ove i mnoge druge promjene planira uvesti do kraja 2017. godine.

Akcijskim planom se također uvodi niz mjera kojima je zadatak liberalizirati pristup tržištu profesionalnih usluga (npr. u područjima odvjetništva, revizija i autoškola). Važno je istaknuti da su uštede, osim ovih gore istaknutih, za hrvatsko gospodarstvo i mnogo veće pogledamo li multiplikativne učinke koje donosi kvalitetnija poslovna klima – smanjenjem nepotrebnih troškova hrvatsko se gospodarstvo ima priliku otvoriti novim investicijama, većem rastu i zapošljavanju većeg broja radnika u RH.

Hrvatska udruga poslodavaca od Vlade očekuje i daljnje reformske poteze koji trebaju biti kombinacija dubljih, strukturnih i jednostavnijih
, brže provedivih reformi kako bi se stvorili uvjeti za snažniji i dugoročno održiv gospodarski rast te počeo dostizati zaostatak za drugim članicama Europske unije. HUP-ov alat za mjerenje napretka u reformama iz godine u godinu potvrđuje stagnaciju i nedovoljan reformski angažman dosadašnjih hrvatskih Vlada u odnosu na druge države Europske unije. Od Akcijskog plana očekujemo puno u smislu konkretnih koraka ka rasterećenju poduzetnika u novoj poslovnoj godini.
vrh stranice