HUP-ovom inicijativom do odgode Kontnog plana

13.11.2015.

HUP je svojim aktivnim angažmanom uspio postići dogovor s Ministarstvom financija o odgodi primjene odredbi Zakona o računovodstvu koje se odnose na kontni plan.
Hrvatska udruga poslodavaca je, zahvaljujući inicijativi svojih članova, pokrenula aktivnosti i postigla dogovor s Ministarstvom financija vezano uz odgodu početka primjene Zakona o računovodstvu, u dijelu koji se odnosi na kontni plan.

Niže Vam dostavljamo zaključke sa sastanka:

 Ministarstvo financija izdat će tumačenje u svezi primjene Zakona o računovodstvu,
 nakon izbora Ministarstvo financija pripremit će Uredbu sa zakonskom snagom koja će izmijeniti Zakon o računovodstvu u dijelu kontnog plana na način da se ostavi duže vrijeme za prilagodbu poduzetnicima te da se isti primjenjuje u praksi od 1. siječnja 2017. godine,
 ispitat će se druge mogućnosti kao alternativa uvođenju kontnog plana, da se postigne cilj koji se odnosi na poboljšanje kvalitete i usporedivosti financijskih informacija unutar EU, transparentne financijske informacije, poboljšanje povjerenja javnosti u financijske izvještaje, olakšanje prekograničnih ulaganja,
 predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca uključit će se u rad Radne grupe za izradu kontnog plana koja djeluje pri Odboru za standarde financijskog izvještavanja kako bi se nastavilo raditi na donošenju kvalitetnog kontnog plana,
 Hrvatska udruga poslodavaca i Ministarstvo financija nastavit će surađivati način da predstavnici Ministarstva financija budu uključeni u radionice organizirane od strane Hrvatske udruge poslodavaca na kojima će se obrađivati aktualne teme.

O svim daljnjim aktivnostima bit ćete pravovremeno informirani.
vrh stranice
vrh stranice