HUP-ova udruga energetike izabrala novo vodstvo

06.05.2021.

Danas je HUP- Udruga energetike izabrala novo vodstvo u četverogodišnjem mandatu 2021. - 2025. Za predsjednika te udruge ponovno je izabran Emanuel Kovačić, glavni savjetnik za vanjske subjekte INA-Industrija nafte d.d, a dopredsjednici su Tomislav Ćurković, direktor Eko d.o.o. i Boris Miljavac, predsjednik Uprave Siemens Energy d.o.o.

Članovi Izvršnog odbora su Ivo Čović, direktor Končar Obnovljivi izvori d.o.o.,  Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, Marijana Jurišić, direktorica E.ON Energija i Nevenka Grbac, predsjednica Upravnog odbora Termoplina d.d. Izabrani su i predstavnici HUP- Udruge energetike u Skupštini HUP-a - Boris Miljavac, predsjednik Uprave Siemens Energy d.o.o., Joško Crvelin, izvršni direktor Coral Croatia i Kamilo Vrana, osnivač EnergoVizije d.o.o.

„Energetski sektor prolazi veliku transformaciju radi zaštite klime, energetske učinkovitosti i orijentacije ka obnovljivim izvorima energije. Zajednički cilj na razini EU je smanjiti ukupne emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. te je pred nama izuzetno dinamično i zakonodavno zahtjevno razdoblje, kako na europskoj, tako i na nacionalnoj razini. Kako bi se dosegli ciljevi Zelenog plana, neophodno je da imamo regulatorni okvir i akcijske planove koji će podržati njihovo ostvarivanje. U tome će važnu ulogu imati sredstva iz EU fondova kako bi se podržala energetska tranzicija, uvođenje novih tehnologija poput CCS i vodika te digitalizacije poslovanja. Novo vodstvo HUP- Udruge energetike zalagat će se za stvaranje povoljne investicijske klime i stvaranja preduvjeta za razvoj novih poslovnih modela temeljenih na održivosti i znanju s ciljem razvoja gospodarstva i društva u cjelini.“ - izjavio je Emanuel Kovačić, predsjednik HUP- Udruge energetike

Pandemija COVID-19 u značajnoj se mjeri odrazila na sektor energetike i izazvala dodatne pritiske na ionako opterećen sektor radi zahtjevnih procesa prilagodbe poslovanja kako bi se ostvarili ciljevi 2030. i postigla klimatska neutralnost do 2050. Proteklu godinu obilježile su brojne zakonodavne izmjene i prilagodba stavova na nacionalnoj i europskoj razini. Pandemija je promijenila i proširila područja rada HUP- Udruge energetike, a članovi su intenzivirali aktivnosti i značajnije se uključili u oblikovanje prijedloga i stajališta Udruge.

HUP- Udruga energetike provodila je aktivnosti i pokretala inicijative u dva smjera: prvi je pomoć poduzećima da prevladaju poteškoće uzrokovane lockdownom i koronakrizom, a drugi su izmjene zakonodavstva u svrhu zelene tranzicije, odnosno općih pitanja važnih za poslovanje.

U 2021. godini Europska unija nastavlja s donošenjem zakonodavstva kako bi implementirala ambiciozan i sveobuhvatan paket mjera za postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050. Europski zeleni plan predstavlja sveobuhvatan okvir kojim se namjerava ostvariti rast te učiniti Europu klimatski neutralnom do 2050. te zaštititi, očuvati i poboljšati prirodni kapital i biološku raznolikost Unije. Europska komisija predložit će „Fit for 55“ zakonodavni paket kojim će obuhvatiti europske klimatske politike s ciljem da se ostvari cilj od 55% 2030.godine. Do kraja 2021.g. „Fit for 55“ uključuje – Taxonomy regulativu, reviziju ETS sustava, Klimatski zakom, Carbon Border Adjustment mehanizam, izmjene direktiva koje uređuju obnovljive izvore energije,  energetsku učinkovitost, stakleničke plinove i infrastrukturu za alternativna goriva te reviziju Trećeg paketa za plin. Sve su ove zakonodavne izmjene u procesu pripreme te će osjetno utjecati na poslovanje svih na tržištu energije u nadolazećem razdoblju.

vrh stranice
vrh stranice