HUP i Zavod za unapređivanje zaštite na radu potpisali Sporazum o dodjeli Nagrada za novinarski rad u području zaštite na radu

26.07.2016.

S ciljem poticanja cjelovitog i kontinuiranog informiranja, edukacije i osvješćivanja javnosti te unaprjeđenja razvoja kulture zaštite na radu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca pokrenuo je godišnju Novinarsku nagradu u području zaštite na radu. Osnovni cilj je potaknuti redakcije i autore da redovito i na objektivan način ukazuju na stanje i postignuća u području zaštite na radu budući su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa.
Pravilnikom o godišnjoj nagradi za novinarski rad u području zaštite na radu reguliran je postupak, način i uvjeti dodjele nagrade, vrsta nagrade, način i rok podnošenja prijedloga, način rada povjerenstva za ocjenu i dodjelu godišnje nagrade u području zaštite na radu, vrijeme dodjele nagrade i druga pitanja.
Najboljim autorima nagrade će se dodijeliti u kategorijama:
• tiskano novinarstvo (dnevnici, tjednici, mjesečnici i dr.)
• radijsko novinarstvo (radijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini)
• televizijsko novinarstvo (televizijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini)
• internetsko novinarstvo (internetski portali, blogovi novinara, web aplikacije i dr.)

Nagrada u svakoj kategoriji sastoji se od pisanog priznanja, plakete i novčanog iznosa od 3.000,00 kuna.
Prilikom ocjenjivanja prijavljenih radova za dodjelu nagrade posebno će se razmatrati ispunjavanje kriterija koji: podižu razinu svijesti o važnosti zaštite na radu, promoviraju primjere dobre prakse iz područja zaštite na radu, promiču unapređivanje mjera i aktivnosti iz područja zaštite na radu, te koji se odlikuju originalnošću kako sadržajem, tako i načinom prezentacije.
Za dodjelu nagrade mogu se prijaviti novinarski radovi koji su objavljeni u različitim medijima koji djeluju na području Republike Hrvatske u razdoblju od 30. travnja 2016.g. do 15. ožujka 2017.g. Povjerenstvo u čijem će sastavu biti novinari i stručnjaci iz područja zaštite na radu odluku o dobitnicima donijeti će do 5. travnja 2017.g.
Dobitnicima će nagrade biti uručene 28. travnja 2017.g. na Svjetski i Nacionalni dan zaštite na radu.

Partneri očekuje da će se značajno povećati broj i kvaliteta objavljenih priloga u svim medijima, ojačati svijest ključnih dionika u zaštiti na radu i društva u cjelini o potrebi i odgovornosti u provođenju zaštite zdravlja na radu.

Hrvatska udruga poslodavaca i Zavod za unapređivanje zaštite na radu i pozivaju sve redakcije i novinare da se odazovu Javnom pozivu i dostave svoje prijedloge za godišnju Novinarsku.

POZV za podnošenje prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade za novinarski rad u području zaštite na radu za 2016.
vrh stranice
vrh stranice