HUP-a predavanje direktiva o nefinancijskom izvještavanju

28.05.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska udruga banaka organizirale su predavanje o osnovnim odredbama Direktive o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) za 40-tak predstavnika hrvatskog financijskog sektora.

Prezentaciju je održala dr. Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HRPSOR) koja je predstavila pregled i razvoj društveno odgovornog poslovanja na području RH i na svjetskoj razini, kao i uvid u osnovne odredbe Direktive o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU).
Implementacija direktive u nacionalno zakonodavstvo predviđena je do kraja 2016. godine.

Direktiva predviđa obvezu nefinancijskog izvještavanja za kompanije s više od 500 zaposlenika,dok izvještavanje nije obvezno za tvrtke-kćeri ukoliko grupacija već izvještava. Tijekom predavanja istaknuto je kako bi svi dionici, veći i manji, trebali biti upoznati s odredbama Direktive, budući da politika EU kreće upravo ka jačanju regulative.

Martina Etlinger, savjetnica, iz Hrvatske udruge banaka istaknula je da se kao i ostali poslovni sektori, i financijski sektor u RH susreće sa sve većim očekivanjima dionika za koje integrirane politike društvene odgovornosti mogu biti koristan alat te da je uputno upoznati se s odredbama Direktive i prije transpozicije, da znamo što u skoroj budućnosti možemo očekivati u našem zakonodavstvu.


Od strane HUP-a sudjelovale su Sanja Smoljak Katić, direktorica Udruge financijskog poslovanja i Biserka Sladović, savjetnica u Odjelu za politike EU i međunarodne poslove, koje su predstavile djelovanje HUP-a, važnost promicanja DOP-a ne samo među članovima HUP-a, već u cijelom poslovnom sektoru RH te projekt CSR for ALL i HUP-ovu nagradu za primjere dobre prakse DOP-a, za koju se očekuje da postane tradicionalna.
vrh stranice
vrh stranice