HBOR - Program kreditiranja pripreme projektne i ostale investicijske dokumentacije

22.12.2015.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak kreirala je novi program kreditiranja. Riječ je o kreditiranju pripreme projektne i ostale investicijske dokumentacije.

Cilj Programa je stvaranje poticajnog okruženja za ulaganje u investicijske projekte i time indirektno poticanje razvoja novih proizvoda i usluga namijenjenih realizaciji investicijskih projekata.

Sredstvima kredita financira se priprema projekata javnog i privatnog sektora. Preduvjet za uklapanje u ovaj Program je vlasništvo ili posjedovanje drugog pravnog interesa ( koncesija, pravo građenja, posjed i sl) na imovini (zemljište, postojeća građevina) koja je predmet investicijskog projekta za koji se traži kreditiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije.

Za potencijalne korisnike, Program nudi:

• Mogućnost premošćivanje trenutne nelikvidnosti ukoliko planira nove investicije a nedostaju vam slobodna sredstva za njihovo pokretanje
• Stvara dodanu vrijednost postojeće imovine, budući da ishođena projektna dokumentacija uvećava sadašnju vrijednost imovine za koju se ishodi dokumentacija
• Ispunjava uvjete natječaja za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova, a koji zahtijevaju kompletnu projektnu dokumentaciju prilikom podnošenja zahtjeva.

HBOR može kreditirati do 100% troškova izrade projektne dokumentacije s PDV-om, a u ovisnosti o svakom pojedinačnom zahtjevu. Rok otplate može biti do 5 godina a kamatna stopa je najmanje 6%.

Dokument sa detaljnijim opisom uvjeta Programa kreditiranja.

 Za sva pitanja budite slobodni obratiti se telefonom predstavnicima HBOR-a na broj: 01/ 4591 666.
vrh stranice
vrh stranice