HAMAG BICRO zajmovi COVID-19 - Pojašnjenja i informacije

20.04.2020.

Nastavno na velik broj upita poduzetnika HUP se obratio HAMAG BICRO-u za tumačenje određenih nejasnoća vezano uz zajam COVID-19 te u nastavku navodimo njihove odgovore:

 

 

Netočan je zaključak da su poduzetnici, koji su u prvom kvartalu ove godine relativno dobro poslovali, programom onemogućeni u dobivanju zajma Covid-19.  Naime, takvi poduzetnici mogu dobiti zajam, ukoliko osim ostalih propisanih kriterija, mogu dokazati pad prihoda od minimalno 20% u prvom ili u narednim kvartalima 2020. godine, uslijed jednog ili više razloga:

- otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.

- nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.

- nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.

- ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

Pad prihoda se uspoređuje s istim razdobljem u 2019.g., odnosno za prijavitelje koje u tom period nisu bili osnovani sa zadnjim kvartalom u 2019.g.

Za pretpostaviti je da nejasnoće stvara napomena iz fusnote sadržane u Popisu potrebne dokumentacije: „Za djelatnosti kojima nije naložena obustava rada Odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske (npr. trgovina na malo mješovitom robom, pekarnice, taxi službe i sl.) nije moguće odobriti zajam na temelju projekcije pada prihoda nego isključivo na temelju dokazanog pada prihoda u prvom kvartalu.“

U konkretnom slučaju, navedenu napomenu valja tumačiti u vremenu i kontekstu kada je program s pratećom dokumentacijom (uključivo i dokument Popis potrebne dokumentacije) kreiran i usvajan. Naime, napomena se odnosi jedino i isključivo na one djelatnosti kojima je u to vrijeme Odlukom stožera o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja iznimno dopušten rad te, u pravilu, poduzetnici koji obavljaju navedene djelatnosti ostvaruju i veći prihod od uobičajenog. Međutim, ne želeći prejudicirati tu pretpostavku, HAMAG BICRO je i takvim poduzetnicima omogućio prijavu na zajam, pod uvjetom da dokažu konkretan pad prihoda u prvom kvartalu za 20 i više postotaka i naravno, ostale uvjete propisane programom. 

Zatraženo je povećanje alokacije za Covid-19 zajam. Iz HAMAG BICRO-a vjeruju da će se dodatna alokacija odobriti i da će se program (u istom ili sličnom formatu) nastaviti i nadalje.

Za sada inicijalna alokacija za Covid-19 zajam nije potrošena. Istina je da je interes za program, kao i za program ESIF mikro zajam za OBS velik i da je u 3 tjedna zaprimljen broj prijava koji odgovara ukupnom zbroju prošlogodišnjih zahtjeva za zajmove. Isto tako, velik dio prijava je zaprimljen s nepotpunom dokumentacijom ili pogrešno ispunjenom dokumentacijom za koje se traži pojašnjenja od poduzetnika, što je osnovni razlog stvaranja dojma „sporosti“ obrade zahtjeva. Kada se prvi krug zaprimljenih (a nepotpunih) zahtjeva dopuni potrebnim dokumentima, sam proces donošenja odluka će biti bitno ubrzan, a početni dojam biti će zasigurno korigiran.

Pored osnovnog info-telefona uvedene su još dvije dodane linije +385 1 489 1834 i  +385 1 489 1835.

Radi se o velikom broju zaprimljenih prijava i o zajmu koji se financira iz EU sredstava za koji je potrebno izraditi financijsko-ekonomsku analizu, a kompletiran (uredan) zahtjev preduvjet je za obradu i donošenje pozitivne ili negativne odluke o odobrenju zahtjeva. Kapaciteti HAMAG-BICRO- a koji provode financijske instrumente isti kao i u prošloj godini i obrada zahtjeva (osim unosa zahtjeva u DMS sustav) odvija se od kuće (što zbog činjenice da se u zgradi još uvijek izvode radovi na sanaciji oštećenja zbog potresa, što zbog sprečavanja širenja korona virusa) i to u bitno povećanom opsegu što uključuje i prekovremeni rad te rad vikendom i blagdanom.

Na pitanje hoće li poduzetnici koji koriste COVID zajam moći ove godine zatražiti i HBOR zajam za obrtna sredstva iz HAMAG BICRO-a ne mogu ništa reći dok se HBOR-ov program(i) ne usvoj(e)i. Naime, odgovor će ovisiti o tome da li će HBOR-ovi programi biti koncipirani po standardnoj regulativi o državnim potporama ili će biti uređeni po tzv. Privremenom okviru kojega je u međuvremenu usvojila EK, da li će se dodjeljivati izravno ili putem poslovnih banaka i za koju vrstu troška, da li će se tražiti jamstvo HAMAG-BICRO-a ili nekih drugih potpornih institucija, zbog čega predlažem da se o tom pitanju izjasnimo kada svi ti podaci budu poznati.

vrh stranice
vrh stranice