GSV Splitsko-dalmatinske županije donio zaključak o minimalnom iznosu koncesija za obavljanje zdravstvene njege

17.05.2010.

Zahuktale se aktivnosti GSV-a Splitsko-dalmatinske županije Na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije održanoj 17. svibnja, članovi su raspravljali o uvođenju koncesija u javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Sudionici smatraju kako je potrebno ukinuti ove odredbe Zakona iz razloga što se u ovom slučaju, koncesijom dobiva pravo na rad u primarnoj razini zdravstvene zaštite, a pravo na rad je ustavom zajamčeno pravo. Međutim, kako se zakonski propisi moraju poštivati, preporuča se Županu koji određuje visinu koncesije uz suglasnost ministra, propisivanje simbolične koncesije za obavljanje zdravstvene njege u kući bolesnika od jedne kune.
Raspravljalo se i o postojećem zakonodavnom okviru koji regulira prostorno uređenje i gradnju u kontekstu antirecesijskih mjera. U svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu kapitala te poticanja ulaganja kroz pojednostavljenje procedura koje imaju sve zemlje Europske unije, zaključeno je kako će se pripremiti pravni okvir odnosno prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji te Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja.

S ovom točkom dnevnog reda je bila usko povezana i sljedeća točka koja je govorila o prijedlozima potencijalnih operativnih projekata i lokacija radi poticanja ulaganja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pobrojane su samo neke lokacije neiskorištenog zemljišta u vlasništvu države te je donesen zaključak kako je potrebno prikupiti ostale projekte i prostore u državnom vlasništvu. Prisutni su se složili da navedene prostore država ne bi trebala prodavati nego dati u koncesiju. Prioritet ima prostor Lore koji treba privesti civilnoj svrsi. Na sjednici je izneseno da je na tom prostoru moguć razvoj nautičkog centra povezanog sa škverom u kojem bi se proizvodili manji brodovi. Zbog velikih prostornih kapaciteta, na prostoru Lore moguć je razvoj i kulturnih (pomorski muzej), sportskih i hotelskih sadržaja.
vrh stranice
vrh stranice