GSV Istarske županije raspravljao o zapošljavanju i uvjetima rada

24.04.2018.

Na 5. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Istarskoj županiji, održanoj 19.4.2018. u Puli, bilo je govora o politici zapošljavanja, prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu te sustavu gospodarenja otpadom u Istri. Sjednici je, uz članove Vijeća među kojima i predsjednice Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja, prisustvovao i istarski župan Valter Flego.

Govoreći o politici zapošljavanja te ponudi i potražnji na tržištu rada, istaknuto je kako Istarska županija bilježi rekordno nisku razinu nezaposlenosti, najnižu od 1989. godine te pozitivan migracijski saldo. Međutim, GSV je složan oko činjenice da postoje veliki izazovi u pogledu deficitarnih zanimanja, kao i pronalasku radne snage općenito. Zaključeno je da interes mora biti rješavanje nedostatka radne snage prvenstveno iz vlastitih potencijala i resursa Istre i Hrvatske u čemu zajednički trebaju djelovati i privatni i javni sustav. U tom kontekstu kao interes zajednice uz uspješnost poslovanja poslovnih subjekata, kao područje djelovanja, treba gledati i cijenu rada i uvjete rada koji se unaprjeđuju u skladu s kretanjima na tržištu rada.

S ciljem nastavka rasta i razvoja Istre, Gospodarsko-socijalno vijeće u Istarskoj županiji predlaže 5 mjera: (1.) nužnost prilagodbe obrazovnih kurikuluma stvarnim potrebama tržišta rada; (2.) snažnije i bolje povezivanje znanstvenih institucija i gospodarskih subjekata; (3.) fleksibilizaciju tržišta radne snage; (4.) rasterećenje doprinosa na plaće; te (5.) kratkoročne mjere za privlačenje i stimuliranje deficitarne  radne snage.

Po pitanju novog prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu GSV je raspravio samo dio zakona koji se odnosi na mogućnost pružanja pogrebničkih usluga od strane komunalnih društava te je zaključeno kako isti neće doprinijeti racionalizaciji poslovanja dosadašnjih komunalnih trgovačkih društava, kao ni poboljšanju usluga za krajnje korisnike, odnosno potrošače. Naime, novi prijedlog Zakona otežava poslovanje trgovačkih društava koja trenutno obavljaju komunalnu djelatnost, a što može rezultirati otežavanjem pružanja javnih usluga građanima jedinica lokalnih samouprava.

Vezano za sustav gospodarenja otpadom u Istri rečeno je kako je Istarska županija uspostavila novi sustav gospodarenja otpadom, koji treba biti pravedan, zdraviji i ekološki održiv. Pristup plaćanja zbrinjavanja otpada na temelju količine, a ne paušala temeljenom na kvadraturi ili broju korisnika vodi tom cilju. Primarnom selekcijom otpada na kućnom pragu, građani će sami moći utjecati na preostalu količinu otpada koju je potrebno obraditi, a samim time i na svoje račune. S novim načinom zbrinjavanja otpada treba spriječiti negativne posljedice i štetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoliš tako što će se otpad sustavno zbrinjavati uz najviše zdravstvene i ekološke kriterije.

vrh stranice
vrh stranice