Fit for 55 treba pružiti jednaku šansu svim tehnologijama i pravednu raspodjelu tereta tranzicije

16.07.2021.

Europska komisija objavila je zakonodavni paket Fit for 55 u okviru kojeg je predložila reviziju 13 propisa među kojima su sustav trgovanja emisijama, Direktiva o obnovljivim izvorima energije, Direktiva o infrastrukturi za alternativna goriva i Direktiva o energetskoj učinkovitosti. S obzirom da se radi o važnom i velikom paketu, utjecat će drastično na europsko gospodarstvo i na cijele lance vrijednosti u sektorima kao što su promet, energetika, građevinarstvo i inovacije, ali i na društvo u cjelini. 

Europska komisija predlaže ambicioznije ciljeve za smanjenje emisija CO2 iz novih automobila i kombija:

  • Smanjenje emisija iz automobila za 55 % do 2030.
  • Smanjenje emisija iz kombija za 50 % do 2030.
  • Bez emisija iz novih automobila do 2035.

Od 2026. cestovni promet bit će uključen u sustav trgovanja emisijama, a Komisija predlaže i da se cijene ugljika određuju za sektore zrakoplovstva i pomorstva, koji su dosad bili izuzeti. Uz to, Komisija namjerava odrediti ciljeve i za veće luke koje će opskrbljivati brodove električnom energijom s kopna i tako smanjiti korištenje goriva koja onečišćuju i smanjuju lokalnu kvalitetu zraka.

Novi prijedlog je da se obvezujući cilj udjela energije iz obnovljivih izvora poveća na 40 %, uz promicanje obnovljivih goriva (kao što je vodik u industriji i prometu) te povećanje obvezujućih ciljeva uštede energije od 36% do 2030.

Predlaže se uvođenje obveze za države članice da svake godine obnove barem 3 % ukupne površine svih javnih zgrada uz određivanje referentne vrijednosti od 49 % energije iz obnovljivih izvora u zgradama do 2030. i uvođenje obveze za države članice da svake godine do 2030. povećavaju uporabu energije iz obnovljivih izvora u grijanju i hlađenju za +1,1 postotni bod.

HUP- Udruga energetike pozdravlja objavu Fit for 55 paketa i mogućnost za uklanjanje zakonodavnih nedosljednosti u postojećim politikama kako bi se uskladilo europske napore u postizanju klimatske neutralnosti. Podržavamo usklađivanje Direktive o obnovljivim izvorima energije s Direktivom za kvalitetu goriva.  Smatramo kako je radi ostvarivanja najvećih koristi nužno detaljno procijeniti učinak predstavljenih prijedoga na konkurentnost te administrativno i troškovno opterećenje koje oni nose. Naime, kako bi se ostvarili ambiciozni klimatski ciljevi i uspješno provela energetska tranzicija te ostvario cilj smanjenja emisija od 55%, ključno je otvoriti prostor svim tehnologijama i pružiti im jednaku šansu na tržištu te tako potaknuti tehnološke inovacije. Poželjno je da se koriste postojeća infrastruktura i oblici prijevoza jer će to osigurati da se zelena tranzicija ostvari, bez da itko bude izostavljen, ali i da se osigura pravedna raspodjela tereta tranzicije po prihvatljivim cijenama.

 

vrh stranice
vrh stranice