Financiranje ulaganja u proizvodne kapacitete i tehnologiju

27.11.2015.

Regionalni ured HUP-a u Rijeci, organizirao je dana 27. studenog 2015. godine, radionicu posvećenu mogućnostima financiranja iz strukturnih fondova EU - prezentacije na teme:

1) “Kako do bespovratnih sredstava za izgradnju proizvodnih kapaciteta i opremanje novih i postojećih poslovnih jedinica?”, Marija Sitar, direktorica Calluro d.o.o. za razvoj poslovanja
2) „Uloga i proizvodi HBOR-a za poticanje korištenja EU fondova“, Vesna Bartolović, voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Primorje i Gorski Kotar.
Prezentacije su za zainteresirane članove i mala i srednje velika proizvodna poduzeća iz riječke regije održane u suradnji sa HBOR-om i članicom Callluro d.o.o. kako bi se pomoglo poduzetnicima u odluci kandidiranja svojih projekata na otvorene pozive i dalo korisne savjete za povećanje vjerojatnosti dobivanja bespovratne potpore.

Sudionici radionice dobili su u izravnoj komunikaciji s predstavnicom HBOR-a informacije o kreditnim programima HBOR-a koji su predviđeni za financiranje EU projekata, s posebnim naglaskom na korisne preporuke o kojima treba voditi računa prilikom planiranja zatvaranja financijske konstrukcije. U drugom dijelu koji je bio posvećen mogućnostima dobivanja bespovratnih sredstava za izgradnju proizvodnih kapaciteta i opremanje novih i postojećih poslovnih jedinica prezentirane su sve relevantne informacije o aktualnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednje velikim poduzetnicima u svrhu proširenja proizvodnih kapaciteta, uvođenja novog proizvoda ili usluge, temeljite promjene u sveukupnom proizvodnom procesu ili osnivanja nove poslovne jedinice (ukupne vrijednosti 147 milijuna eura); kao i izazovima s kojima se poduzetnici susreću prilikom pripreme projektne prijave (Tko sve može aplicirati i sa kakvim projektima?, Koje su prihvatljive aktivnosti i troškovi u sklopu projekta?, Koliko je učešće poduzetnika u investiciji i na koji način se opravdava?, Koji su kriteriji odabira za dodjelu potpore? Što spada u obaveznu natječajnu dokumentaciju? …)
vrh stranice
vrh stranice