Financijski propisi usvojeni na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici Hrvatskog Sabora

20.12.2013.

U 'Narodnim novinama' broj 148/13 objavljene izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit i Zakona o doprinosima.

Njihove redakcijski pročišćene tekstove možete pročitati na stranicama Porezne uprave:

Zakon o porezu na dodanu vrijednost - na snazi i primjenjuje se od 19. prosinca 2013., osim članka 38. stavak 3. koji se primjenjuje se od 1.1.2014. (povećanje međustope PDV-a s 10 %na 13 %)

Zakon o porezu na dohodak - na snazi i primjenjuje se od 19. prosinca 2013. osim članaka 54. i 55. koji stupaju na snagu 1.siječnja 2014.

Zakon o porezu na dobit - na snazi i primjenjuje se od 19. prosinca 2013. osim članka 28.a i članka 34. stavka 1. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014. Obveza plaćanja predujma poreza na dobit.

Zakon o doprinosima i Pravilnik o doprinosima - na snazi i primjenjuje se od 13. srpnja 2013., osim članka 5. stavka 3. i promjena u članku 5.a koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014.

IZDVAJAMO:

Iz predmetnih izmjena izdvajamo promjenu snižene stope PDV-a (čl.38. st.3, Zakona o PDV-u), koja stupa na snagu od 1. siječnja 2014.:
(3) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma,

b) usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima,

c) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju,

d) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla,

e) dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,

f) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži,

g) bijeli šećer od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku,

h) ulaznice za koncerte.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi primjene snižene stope PDV-a
vrh stranice
vrh stranice