EUROTRANS 2013 – inicijativa regionalne koordinacije za cestovni prijevoz

04.12.2013.

Već tradicionalni jesenski prijevoznički skup EUROTRANS, u organizaciji Business Media, Hrvatske udruga poslodavaca i Hrvatskih cestovnih prijevoznika, održan je uz nazočnost preko sto sudionika u kongresnom središtu hotela Antunović u Zagrebu.

Tema skupa je bila inicijativa regionalne koordinacije za cestovni prijevoz. U domaće sudionike skupu su nazočili i predstavnici prijevozničkih udruga iz teretnog i putničkog prijevoza iz Slovenije, Mađarske, BiH, Srbije, Crne Gore i Rusije. Zbog loših vremenskih uvjeta svoje sudjelovanje otkazale su Rumunjska, Bugarska, Turska, Makedonija i Grčka, a potporu skupu pismeno su poslale Austrija, Italija, Češka i Slovačka. Posebni gosti skupa su bili gosp. Kristian Hedberg, načelnik Uprave za cestovni prijevoz i infrastrukturu Europske komisije za transport i gosp. Lode Verkinderen, glavni tajnik UETR-a (Europske udruge cestovnih prijevoznika).
Moderatori skupa Maja Pokrovac i Marijan Banelli, predstavili su inicijativu regionalne koordinacije za cestovni prijevoz.

O Strategiji prometnog razvitka EU govorio je gosp. Kristian Hedberg s posebnim naglaskom na prilagođavanje zakonskim odredbama EU kojima se regulira nacionalno zakonodavstvo. Pri tome je istaknuo da je Hrvatska pristupanjem u EU morala u cijelosti prilagoditi svoje zakone obvezatnim odredbama EU-Lex, ali da po pitanju neobvezujućih odredbi ima pravo na vlastito tumačenje tih zakona.
Lode Verkinderen se u svom izlaganju posebno osvrnuo na sve one propise koji se pripremaju EU prijevoznicima te da hrvatski prijevoznici sada moraju razmišljati kao dio velike EU obitelji. Svoja prava i obveze mogu artikulirati jedino preko reprezentativne udruge u svojoj zemlji koja je članica EU udruge prometa. UETR putem svojih lobista u EK za transport, svakako ima utjecaj u kreiranju prometne politike zajednice.

Izradu Strategija prometnog razvitka Hrvatske, koju provodi MMPI uz pomoć stranih konzultantskih tvrtki, pojasnio je Ivica Jujinović dip.ing. iz MMPI. Sada se prikupljaju materijali i studije te se očekuje da će početkom 2014. godine Strategija doći na javnu raspravu.

Posebno je interesantno bilo predavanje prof.dr. Nikoleta Rodionov, Pravni fakultet Zagreb, kooautorice knjige Europsko prometno pravo, koja je vrlo nadahnuto objasnila što su u proteklih deset godina, donositelji Zakona o cestovnom prijevozu učinili na štetu hrvatskih cestovnih prijevoznika.
Mr.sc. Bosiljko Zlopaša, Carinska uprava, posebno se je osvrnuo na problem prolaska kroz Neum, koji će novim mjerama BiH graničnih službi dodatno zakomplicirati i „zagužvati“ prolaz kroz Neum.
Doc. dr. Saša Šolman ispred Inspekcije prometa MMPI, dao je do znanja prijevoznicima, ako se ne budu pridržavali naputaka Inspekcijskih službi, kazne biti vrlo velike.

Cijene prijevoza u EU, tema mr.sc. Bojana Pečnika, tajnik ceha prijevoznika OZS, Slovenija, uvijek je aktualna u svijetu prijevoznika. Ova tema samo potvrđuje tezu da se u ovom poslu bez računice isplativosti posla ne treba ni upuštati u prijevozničke vode.

Na kraju predavanja, sudionici skupa postavljali su puno pitanja predavačima i sigurno da su mogli dobiti puno pravih odgovora s obzirom na renome i kvalitetu predavača.
U popodnevno dijelu skupa održan je Forum, koji su moderirali doc.dr. Saša Šolman i mr.sc. Darko Vukadinović. Sudionici Foruma su bili predstavnici prijevozničkih udruga iz Rusije, Crne Gore, Slovenije, Srbije i BiH. U vrlo interesantnoj diskusiji pretreseni su problemi iz putničkog i teretnog prijevoza u cijeloj Regiji, ako i u Europi u cjelini. Svi zaključci ove diskusije potvrdili su potrebu za osnivanjem Koordinacije koja bi bila platforma za rješavanje bilateralnih i multilateralnih problema prijevoznika u regiji. Zaključeno je da će se do veljače sljedeće godine svi zainteresirani u Regiji dogovoriti oko vremena, mjesta i teme održavanja prve sjednice Koordinacije.
Regionalna koordinacija prijevozničkih udruga jugoistočne Europe

RAZLOZI OSNIVANJA KOORDINACIJE

Između zemalja Jugoistočne Europe (Albanija, BiH, Bugarska, Crne Gora, Makedonija, Rumunjska i Srbija) te zemalja koje uvjetno pripadaju tom pojmu (Grčka, Moldavija, Slovenija, Turska i Hrvatska), a koje čine važnu sponu u prometovanju između sjevera i juga, istoka i zapada Europe, kao važan tranzitni pravac prema zemljama Azije i Bliskog istoka, k tome povezuju ih europski prometni koridori, potrebno je u interesu slobodnog protoka ljudi i roba stvoriti ozračje što funkcionalnije i jednostavnije birokratske procedure prolaska granica, poštivajući pri tome sve sigurnosne i ostale kriterije.

OSNOVNI CILJEVI

• Organizirati koordinacijsko tijelo od predstavnika reprezentativnih udruga svih zemlja koje žele sudjelovati u ovom projektu
• Održati osnivačku skupštinu Koordinacije u jednoj od zemlja sudionica
• Donijeti zajedničku platformu globalnih interesa Koordinacije
• Donijeti organizacijski ustroj, program i plan djelovanja Koordinacije
• Uključiti u rad koordinacije predstavnike UETR, BSEC-URTA, IPRU, ASMAP kao članove promatrače.
• Usvojiti na osnovu zajedničke platforme globalnih interesa Koordinacije, Deklaraciju o zahtjevima Koordinacije prema vladama zemlja regije
MISIJA
S tim u svezi potrebno je da sve zemlje regije ujednače svoje zakonske legistrature u sektoru prometa sa pravnim stečevinama EU, s obzirom na to da su neke od njih već članice, a većina je na putu ka EU, ali sa različitim statusom.
Zemlje članice EU su prema Akcijskom planu Europske transportne politike (2011 – 2014) dužne slijediti naputak o Dobrosusjedskoj politici - Produžiti EU transportnu i infrastrukturnu politiku našim prvim susjedima, uključujući i izradu planova kontinuiteta mobilnosti.
VIZIJA
• Stvaranjem jedinstvenog europskog tržišta usluga prometa i eliminirati sve preostale barijere između načina prijevoza i nacionalnih sustava
• Proširivanje unutrašnjih pravila tržišta kroz rad u međunarodnim organizacijama (UETR, IPRU) kao stalni ili pridruženi članovi
• Promicati pristup na globalnoj razini: otvaranje tržišta prijevoza u slobodno i nesmetano tržišnog natjecanja uz ekološki održiva rješenja
• Otvaranje tržišta za treće zemlje
• Osiguranje konkurentnosti
• Integrirani pristup za istraživanje, inovacije i razvoj
• Raditi na svim oblicima multilateralne i bilateralne pomoći i suradnje između članica Koordinacije.
• Osigurati sigurnosni sustav protjeka ljudi roba u svim zemljama članicama Koordinacije, u skladu sa EU normama.
• Uspostaviti socijalni dijalog između radnika i poslodavaca
vrh stranice
vrh stranice