Europski zakon o klimi objavljen u Službenom listu Europske unije

20.07.2021.

Europski zakon o klimi koji su usvojili Europski parlament i Vijeće, objavljen je 30. lipnja u Službenom listu Europske unije.

28. lipnja Vijeće je prihvatilo prijedlog prvog europskog propisa o klimi kojim se u zakonodavstvo ugrađuje cilj utvrđen u europskom zelenom planu da europsko gospodarstvo i društvo postanu klimatski neutralni do 2050. Ovo je uslijedilo nakon što je s Europskim parlamentom postignut politički dogovor 21. travnja te je Parlament usvojio prijedlog 24. lipnja.

U skladu s ciljem postizanja klimatske neutralnosti i negativnih emisija nakon 2050., europski propis o klimi postavlja obvezu smanjenja emisije stakleničkih plinova  za najmanje 55 % do 2030. u odnosu na 1990. Kako bi se to ostvarilo, zakonom se uvodi limit od 225Mt za CO2 te se prepoznaje potreba za poboljšanje ponora ugljika.

Komisija će postaviti klimatski cilj i za 2040., a za upravljanje i praćenje provedbe osnovat će se Europsko znanstveno savjetodavno tijelo. 

vrh stranice
vrh stranice