EU projekta „STRONG TCL: Strong partnership for an enhanced Social Dialogue in the Textile, Clothing and Leather sector in Slovenia, Croatia, Macedonia, Montenegro and Serbia.“

01.04.2014.

Zagreb, 01. Travnja 2014. – HUP Udruga tekstilne i kožne industrije organizirala je radionicu u sklopu EU projekta „STRONG TCL: Strong partnership for an enhanced Social Dialogue in the Textile, Clothing and Leather sector in Slovenia, Croatia, Macedonia, Montenegro and Serbia.“

U cilju povećanja konkurentnosti sektora i njegovog održivog razvoja, ali i socijalne inkluzije posebne skupine radno sposobnih osoba, poslodavci su socijalnim partnerima predstavili konkretne mjere koje su komunicirali prema Ministarstvu gospodarstva kao očitovanje na prijedlog dokumenta Industrijska strategija 2014.-2020.
Poziv na radionicu je upućen svim članovima Socijalnog vijeća za sektore tekstila, obuće, kože i gume kojeg čine predstavnici sindikata, HUP Udruge tekstilne i kožne industrije, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Primjer socijalnog dijaloga u RH dala je gđa Nataša Novaković kroz njegov kronološki presjek i razvoj tijekom predpristupnog procesa Republike Hrvatske Europskoj Uniji. Također, u kratkim crtama je iznijela glavne sporne točke aktualnih tripartitnih pregovora o novome Zakonu o radu.

Značajke sektorskog socijalnog dijaloga, iznijela je Ana Falak i ujedno pohvalila odličnu suradnju sindikata i poslodavaca tijekom prvogodišnjeg razdoblja djelovanja SV TOGK-a.

Sudionike radionice ispred Hrvatske udruge poslodavaca pozdravila je gđa Milka Kosanović, direktorica odnosa s članstvom te istaknula važnost razumijevanja i međusobno uvažavanje svih partnera te potrebu za postizanjem konsenzusa. Proaktivnim pristupom socijalni partneri postaju važni i konstruktivni dionici društvene zajednice.

Načelnik Sektora za jačanje konkurentnosti industrije pri Ministarstvu gospodarstva, g. Tomislav Pokaz, naglasio je kako je važna trajna komunikacija te je socijalni dijalog jedini pravi način rješavanja problema. Podržava socijalne partnere u namjeri da se zajedničke, konstruktivne inicijative komuniciraju prema Vladi RH, osobito ako one vode ka rješenjima za očuvanje radnih mjesta, ali i ka novim zapošljavanjima.

Sektor tekstila, obuće, kože i gume je upravo sektor sa najvećim potencijalom za postizanjem efekta brzog zapošljavanja. Da bi se taj efekt postigao, potrebno je stvoriti preduvjete kroz rasterećenje troškovne strane rada po točno utvrđenim kriterijima.

Koncept mjera
- cilj: potaknuti sektor koji može održati i povećati zaposlenost posebno teško zapošljivih osoba uz dodatne efekte jačanja izvoznih efekata. Na HZZ-u je preko 170.000 žena koje uz implementaciju odgovarajućih mjera mogu biti zaposlene u sektoru TOKG.

- primarni poticaj: mjere s utjecajem na trošak rada kao dominantnu komponentu operativne konkurentnosti / ukupnog troška poslovnog procesa u sektoru koji može ispuniti cilj
o smanjenje troška bruto plaće 20 – 25 %, kroz smanjenje doprinosa na plaću i/ili iz plaće (uz mogućnost istovremenog smanjenja troška za poslodavca i povećanja neto iznosa za radnika)
o sva trgovačka društva (djelatnosti) koja su obuhvaćena industrijskom strategijom i zadovoljavaju dva osnovna kriterija, a koji su vezani uz profil nezaposlenih/teško zapošljivih s naglaskom na žene i socijalnu inkluziju (u kontekstu visine plaće) tj. formalizirano:
 udio žena u zaposlenima ≥ 65% (ne na bazi sati rada, već ukupnog broja zaposlenih) i
 prosječna bruto plaća ≤ od 65% prosječne buto plaće u pravnim osobama RH

Ostale mjere:
 smanjenje rizičnosti koja proizlazi iz sezonske prirode posla i radnointenzivne osobine sektora kroz mehanizam privremene nezaposlenosti (sufinanciranje plaće u periodu sa smanjenim obimom posla)
 smanjenje perioda troška bolovanja na teret poslodavca sa 42 na 0 dana (male plaće koje nisu značajno umanjene kada je osoba na bolovanju tj. niska je motivacija za povratak na rad
 do implementacije gore navedene mjere traži se poštivanje Zakona o obveznom osiguranju (NN 80/13, 137/13) tj. da obveza plaćanja naknade plaće od 43. dana bolovanja u cijelosti prelazi na HZZO
napomena: prihvatljivi su i drugačiji načini primjene koji će u konačnici imati jednak ili sličan efekt podrške Sektoru u kontekstu rasterećenja troška rada
 sekundarna podrška: prilagodba regulative s ciljem olakšanog investiranja, primjenjivo za sve sektore uz potencijalno dodatne olakšice za sektore s gore navedenim kriterijima
 omogućiti da u prihvatljive troškove bude moguće uvrstiti i nabavu polovne imovine, a ne samo nove (Zakon o poticanju investicija, Operativni programi potpora)

Mjere su na radionici ocijenjene pozitivno.
Usuglašen je zajednički nastup socijalnih partnera po pitanju mjera, ali i potrebe da se ponovno inicira rad SV TOKG-a koji se zadnji puta sastao u lipnju 2013. čime inače dobar socijalni dijalog u sektoru TOKG-a trenutno stagnira.

Za dodatne informacije, molimo obratite se elektroničkom poštom na ana.falak@hup.hr ili telefonom na 01/4897571.

vrh stranice
vrh stranice