Emmanuel Julien iz Medef-a o socijalnom zakonodavstvu EU

18.12.2012.

Hrvatska udruga poslodavaca je organizirala drugo u nizu predavanja koja pripadaju novom edukativnom ciklusu – „Novim znanjima i novim iskustvima bliže EU“. Predavač je ovaj puta bio Emmanuel Julien, iz francuske konfederacije poslodavaca – MEDEF-a. MEDEF je reprezentativna i najveća konfederacija poslodavaca u Francuskoj koja kolektivno pregovara s vladom i sindikatima te lobira za interese francuskih poduzetnika na svim razinama. U njezinom je članstvu 85 sektoralnih i 155 lokalnih udruga.
Prvi dio izlaganja gospodina Juliena odnosio se na identifikaciju potreba i očekivanja glede EU, naglasak je bio stavljen na aktivno sudjelovanje nazočnih u formuliranju njihove percepcije EU. Sudionici su također dobili prikaz socijalnog zakonodavstva EU, naročito glede okvirnih sporazuma koje pregovaraju europski poslodavci i europski sindikati. Drugi dio izlaganja odnosio se na postupak lobiranja, s vrlo konkretnim primjerima dobre prakse, te informacije u vezi uključivanja članova udruge u proces politika EU i korištenja informacija dobivenih od članova udruge u odnosu prema EU aktivnostima.
vrh stranice
vrh stranice