EK: Direktiva o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

12.04.2018.

Europska komisija je danas (12. travnja 2018.) predložila zabranu najštetnijih nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom kako bi se malim i srednjim prehrambenim i poljoprivrednim poduzećima osigurao pravedniji tretman­ i kako bi imali veću sigurnost i manju potrebu za upravljanjem rizicima nad kojima imaju malu ili nikakvu kontrolu. Uz to, prijedlog EK uključuje učinkovite provedbene odredbe: ako se utvrdi povreda, nacionalna tijela mogu izreći sankcije.

Manji subjekti u lancu opskrbe hranom, uključujući poljoprivrednike, osjetljivi su na nepoštene trgovačke prakse svojih partnera u lancu. Obično im nedostaje pregovaračka snaga i druge mogućnosti kojima bi njihovi proizvodi došli do potrošača. Naime, pregovaračka snaga u lancu opskrbe hranom nije uravnotežena te se Komisija ovim prijedlogom izravno bori protiv nepoštenih trgovačkih praksi. EK je odlučila djelovati jer se nepoštenim poslovnim praksama ugrožava gospodarska održivost subjekata u lancu. Utvrđivanjem minimalnih standarda i jačanjem provedbe prijedlog bi tim subjektima trebao osigurati poštene uvjete tržišnog natjecanja te time pridonijeti cjelokupnoj učinkovitosti lanca. Time se EK  jasno izjašnjava za poštenije poslovne prakse.

Svaki je lanac snažan onoliko koliko je snažna njegova najslabija karika. Učinkovit i djelotvoran lanac opskrbe hranom jest onaj koji je pravedan. U današnjem prijedlogu EK u biti je riječ o pravednosti – o davanju glasa onima koji se ne čuju – onima koji su ne svojom krivnjom postali žrtve slabe pregovaračke pozicije. Današnjom inicijativom za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi želi se ojačati pozicija proizvođača te malih i srednjih poduzeća u lancu opskrbe hranom. Isto tako inicijativom se želi osigurati snažna i učinkovita provedba propisa. Povjerljivim postupkom pritužbe želimo iz lanca opskrbe hranom izbaciti „faktor straha”.

Nepoštene trgovačke prakse koje se trebaju zabraniti su:

  • kašnjenje plaćanja za pokvarljive prehrambene proizvode,
  • otkazivanje narudžbe u zadnji čas,
  • jednostrane ili retroaktivne izmjene ugovora,
  • prisiljavanje dobavljača na plaćanje propalih proizvoda.  

Druge prakse bit će dopuštene samo ako su ih stranke unaprijed jasno i nedvosmisleno ugovorile:

  • kupac vraća neprodane prehrambene proizvode dobavljaču;
  • kupac dobavljaču naplaćuje sklapanje ili produženje ugovora o isporuci prehrambenih proizvoda;
  • dobavljač plaća za promidžbu prehrambenih proizvoda koje kupac prodaje ili za njihovo stavljanje na tržište.  

Prijedlogom Komisije od država članica zahtijeva se da imenuju javno tijelo koje će biti nadležno za provođenje novih pravila. U slučaju dokazane povrede imenovano tijelo bit će nadležno za izricanje proporcionalnih i odvraćajućih kazni. To provedbeno tijelo moći će pokretati istrage na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbe. U tom će se slučaju strankama koje podnose pritužbu omogućiti da zatraže povjerljivost i anonimnost kako bi se zaštitila njihova pozicija prema trgovačkom partneru. Komisija će među provedbenim tijelima uspostaviti koordinacijski mehanizam kako bi se omogućila razmjena najboljih praksi.   Predloženim mjerama dopunjuju se mjere koje već postoje u državama članicama te kodeks ponašanja dobrovoljne Inicijative za lanac opskrbe. Države članice mogu prema vlastitoj procjeni poduzeti daljnje mjere.

Prijedlog Komisije bit će u obliku europskog propisa (direktive) te će se sada zajedno s procjenom učinka predstaviti dvama suzakonodavcima, to jest Europskom parlamentu i Vijeću.

 

Kontekst:

U programu rada Komisije za 2018. navedeno je da će „Komisija predložiti mjere za bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom kako bi se poljoprivrednicima omogućilo da ojačaju svoj položaj na tržištu te da ih se zaštiti od budućih šokova.”

Ova se inicijativa nadovezuje na govore o stanju Unije iz 2015. i 2016. u kojima se predsjednik Juncker osvrnuo na lanac opskrbe hranom te je politički odgovor na rezoluciju Europskog parlamenta donesenu u lipnju 2016. kojom se Europsku komisiju poziva na podnošenje prijedloga okvira na razini EU-a za sprečavanje nepoštenih trgovačkih praksi. Uz to je Vijeće u prosincu 2016. pozvalo Komisiju da provede procjenu učinka s ciljem predlaganja zakonodavnog okvira EU-a ili drugih, nezakonodavnih mjera, za rješavanje problema nepoštenih trgovačkih praksi.

Nedavno ispitivanje javnog mnijenja na razini EU-a objavljeno u veljači 2018. pokazalo je da velika većina ispitanika (88 %) smatra da je važno ojačati ulogu poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. U javnom savjetovanju iz 2017. o modernizaciji zajedničke poljoprivredne politike 96% sudionika složilo se s time da bi jedan od ciljeva zajedničke poljoprivredne politike EU-a trebao biti poboljšanje položaja poljoprivrednika u vrijednosnom lancu i sprečavanje nepoštenih trgovačkih praksi.

 

Tekst zakonodavnog prijedloga EK nalazi se na poveznici:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key-policies/cap/draft-proposal-unfair-trade-practices-com2018-173.pdf

vrh stranice
vrh stranice