Donesen Treći nacionalni plan za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

02.08.2021.

Na 70.  sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je o Odluka o donošenju Trećeg nacionalnog plana (Treći NIP) za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj.

Treći NIP predstavlja sintezu Prvog i Drugog NIP-a, odnosno objedinjava sve dostupne podatake o tvarima sa značajkama postojanih organskih onečišćujućih tvari (POPs-ova) na području Republike Hrvatske.

S obzirom da je tekst Stockholmske konvencije „živi“ dokument koji se na temelju novih znanstvenih spoznaja mijenja, nadopunjuje i ažurira, dan je prikaz povijesnog i trenutnog stanja te su izneseni podatci o tvarima sa značajkama POPs-ova na području Republike Hrvatske. Dodatno su dani podaci o novim POPs-ovima usvojenima  na sedmoj i osmoj Konferenciji stranaka (COP-7 i COP-8.). 

U poglavlju 4. predložene su aktivnosti i mjere koje je potrebno provesti kako bi količina POPs-ova u okolišu bila svedena na najmanju moguću mjeru. Ovdje su ažurirane aktivnosti u odnosu na Prvi i Drugi NIP te dodane nove obveze vezano za POPs-ove usvojene na COP-7 i COP-8. Aktivnosti se uglavnom odnose na podizanje svijesti šire javnosti o štetnosti POPs-ova.


vrh stranice
vrh stranice