Disrupt HR: Predavanje u HUP-u na temu behavior designa

14.11.2018.

13.11.2018. – Danas su u HUP-u o behavior designu govorili Dalibor Šumiga (Promosapiens), Matej Sakoman (Resisto) i Boris Šurija (Behave), a uvodno predavanja održala je Ivona Škreblin sa ZŠEM-a. 
Behavior dizajn inovativan je način pristupanja procesu selekcije kandidata prilikom zapošljavanja, a uključuje i procjene koje poslodavci primjenjuju prilikom uvođenja novih poslovnih procesa, upravljanja ljudskim resursima te kod poboljšanja postojeće strukture vođenja kompanija. Behavior design je individualan, emski pristup koji podrazumijeva dobro poznavanje svih djelatnika te kulture kompanije. On zahtijeva znanja iz područja bihevioralne psihologije i ekonomije te se kao pristup pokazao boljim od nekih drugih, općenitijih metoda koje ponekad zanemare posebnosti koje svaka organizacija unutar sebe sadrži. 

vrh stranice
vrh stranice