Direktor HUP-a Rijeka Nenad Seifert održao je predavanje na Filozofskom fakultetu u Rijeci

28.11.2018.

Predavanje je održano na poziv zamjenice pročelnice Odsjeka za pedagogiju prof. dr. sc. Anite Zovko, za studente. diplomskog studija pedagogije, kako bi ih se upoznalo sa odredbama Zakona o obavljanju studentskih poslova, stanju na tržištu rada u Republici Hrvatskoj i ulozi HUP-a.

Predavanje je podijeljeno u dvije cjeline - prvo je studentima predstavljen Zakon o obavljanju studentskih poslova koji je stupio na snagu 08. studenoga 2018. Najvažnije izmjene su da se ovim zakonom izjednačavaju u pravima  i obvezama redoviti i izvanredni studenti, te da je propisana  minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova, vezana uz iznos minimalne bruto plaće u RH i trenutno iznosi 21,5 kn.

U drugoj cjelini studentima je predstavljena Hrvatska udruga poslodavaca, naši principi djelovanja, cilj i misija HUP-a. Prikazane su i osnove  socijalnog partnerstvo i načini djelovanja socijalnih partnera. Također je dan i prikaz tržišta rada, zaposlenosti i nezaposlenosti, mogućnosti zapošljavanja, kvote za strance i sl.

Ovim predavanjem nastavljena je višegodišnja suradnja riječkog ureda HUP-a i Filozofskog fakulteta u Rijeci, kroz koju predstavnici HUP-a održe nekoliko predavanja godišnje studentima FFRI na poduzetničke teme.

vrh stranice
vrh stranice