Covid 19 Preporuke za poslodavce on line

21.05.2020.

Hrvatska udruga poslodavaca - Koordinacija zaštite na radu i Hrvatsko društvo za medicinu rada  zajedno su pripremili dokument:

„Preporuke za poslodavce kod povratka radnika na posao urazdoblju popuštanja mjera zaštite tijekom epidemije Covid – 19“ 

Preporuke su izrađene temeljem smjernica Europske agencije za zaštitu na radu (EU OSHA), Međunarodne organizacije rada (ILO), Stožera civilne zaštite RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i stručnjaka zaštite na radu.

Prema sadašnjim saznanjima i epidemiološkoj situaciji, postoji vjerojatnost da će doći do novog vala širenja pandemije, na što upozoravaju sve relevantne zdravstvene institucije. Nužno je stoga sagledati mogućnost prilagodbe gospodarstva potrebnim epidemiološkim mjerama. Kako se radi o novim mjerama zaštite od epidemije, Preporuke su sistematizirane kao smjernice, koje su ujedno lista provjere (tzv. check lista) za poslodavce kao pomoć u razmatranju pripremljenosti za sprječavanje širenja epidemije, uz dodatne upute. Podaci koji se Preporukama anonimno prikupljaju daju i mogućnost analize pripremljenosti gospodarstva za usvajanje potrebnih mjera, te mogu ostvariti dva cilja:

  • bolje planiranje ostvarivih i realnih mjera za daljnju borbu s epidemijom COVID-19 na nivou Republike Hrvatske i
  • bolju pripremljenost gospodarstva za ostvarenje svoje primarne proizvodne funkcije.

Upitnik-Anketa za istraživanje provedbe mjera zaštite od COVID – 19

Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i anonimno. 

vrh stranice
vrh stranice