COVID -19 epidemiološke mjere - proglašenje više sile

15.10.2020.

Poslodavci koje obvezuju ugovori o prometu roba s međunarodnim elementom, uslijed trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 mogu doći u situaciju da ne mogu isporučiti svoje proizvode u ugovorenim rokovima, bilo zbog nemogućnosti proizvodnje i/ili otežanog transporta svoje robe do kupca.

 

Sklopljeni ugovori o prometu roba s međunarodnim elementom, uobičajeno sadrže klauzulu o višoj sili, koju moraju dokazati dokumentom izdanim od nadležnog javnog tijela.

Kad je neispunjenje ili nepravovremeno ispunjenje ugovornih obveza posljedica okolnosti više sile, domaći poduzetnici bi bili oslobođeni plaćanja ugovornih penala i odgovornosti za štetu nastalu uslijed neizvršenja ili zakašnjelog izvršenja ugovornih obveza, ukoliko posebnu okolnost više sile dokažu dokumentom izdanim od strane nadležnog tijela.  

Odluka Ministarstva zdravstva od 11. ožujka 2020. o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske, nije dostatna za proglašenje više sile, jer mjere koje se poduzimaju, ne obustavljaju gospodarske aktivnosti kao ni međunarodni promet roba.

S ovom potvrdom, poslodavci bi dokazivali nemogućnost poštivanja ugovornih obveza iz objektivnih razloga i koje, iako je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, nisu mogli predvidjeti na svojoj mikrolokaciji. Potvrda bi se trebala izdavati na obrazloženi zahtjev poslodavca, ukoliko na određenom teritoriju ne postoje odluke državnih/lokalnih tijela o proglašenoj višoj sili.

Kako poslodavci ne bi bili dodatno izloženi odštetnim zahtjevima po sklopljenim ugovorima, HUP je predložio određivanje institucije ovlaštene za izdavanje potvrde o višoj sili.  

vrh stranice
vrh stranice