Arhiva

02.06.2014.

POZIV ZA SASTANAK - OSNIVANJE NOVE KOORDINACIJE
travanj 2014.

Nastavno na inicijativu članova HUP-a i sukladno zaključcima sa održanog sastanka 14. ožujka o.g. uže grupe članova pozivamo Vas na zajednički sastanak vezano uz formiranje HUP-Koordinacije koja bi okupljala sve predstavnike proizvođača, zastupnika, distributera i specijaliziranih prodavaonica medicinskih proizvoda u RH.

Sastanak će biti održan 04. travnja 2014. u 13:00 sati, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca, Radnička cesta 52, Zagreb, sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o osnivanju Koordinacije za medicinske proizvode - CROMED
2. Prijedlog Poslovnika o radu Koordinacije - CROMED
3. Izbor tijela Koordinacije
4. Razno.

Osnivanje Koordinacije predstavlja daljnji razvoj i unapređenje postojeće HUP-Koordinacije specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima koja je osnovana 2006. g. pri HUP-Udruzi trgovine. Nova Koordinacija pokreće se na inicijativu samih članova iz ove djelatnosti, a s ciljem kvalitetnijeg organiziranja na tržištu, boljeg povezivanja sa srodnim djelatnostima, ali i boljeg organiziranja unutar same grupacije i nastupu prema ključnim javnostima, domaćim državnim institucijama i EU organizacijama.
Svjesni potrebe i značaja unapređivanja ove djelatnosti, pozivamo i ostale potencijalne članove da se pridruže ovoj inicijativi i uključe u rad nove HUP-Koordinacije i svojim aktivnim doprinosom uključe u rad Koordinacije koja bi okupljala glavne subjekte tržišta medicinskih proizvoda i opreme radi sudjelovanja u svim procesima kreiranja gospodarskih i sektorskih politika koje utječu na na razvoj tržišta medicinskih proizvoda.
Smatramo da je HUP najbolja moguća platforma za promicanje interesa hrvatskih poslodavaca i poduzetnika svih djelatnosti te je jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca i socijalni partner koji već 20 godina zastupa hrvatske poslodavce pred Vladom RH, sindikatima i cjelokupnom javnošću. Predstavnici gospodarstva udruženi u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, kao jedinoj reprezentativnoj udruzi privatnog sektora , te kroz rad granskih Udruga, Koordinacije i drugih inicijativa uspješno se zalažu za bolje uvjete poslovanja i zaštitu temeljnih tržišnih načela.

Uvjereni smo kako bi Vaš doprinos i prijedlozi za daljnji razvoj aktivnosti nove HUP-Koordinacije, bio od nemjerljivog značaja za Vašu tvrtku i našu Koordinaciju, te cijeneći Vaša znanja i interese pozivamo Vas na sastanak kako bismo zajednički definirali ciljeve i aktivnosti nove Koordinacije.

Svoj dolazak molimo potvrdite na e-mail sanja.smoljak@hup.hr ili telefon 01/48 97 573 /555.
Obavijest - Kolektivni ugovor za trgovinu prestaje važiti 15.07.
srpanj, 2013.

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine je propisivao minimum prava kojih su se morali pridržavati svi poslodavci u djelatnosti trgovine. Obzirom da navedeni Kolektivni ugovor prestaje važiti 15.07.2013. godine, poslodavci moraju poštivati propise koji uređuju radno-pravne odnose (Zakon o radu, Zakon o minimalnoj plaći....).

Sindikat trgovine Hrvatske, kao jedini reprezentativni sindikat na razini grane, pokrenuo je inicijativu kolektivnog pregovaranja za sklapanje novog Kolektivnog ugovora.
Sve informacije dobivat ćete putem e-maila i ostalim kanalima komuniciranja sa članovima HUP-a.
Za detaljne informacije, obratite se HUP-Udruzi trgovini.OSNOVANA NOVA KOORDINACIJA ZA DUHANSKE PROIZVODE

U okviru HUP-Udruge trgovine krajem travnja osnovana je Koordinacija za duhanske proizvode koja okuplja tvrtke koje se bave djelatnošću proizvodnje, uvoza, distribucije i prodaje duhanskih proizvoda.
Na sastanku članova u jednogodišnjem mandatu za predsjednika Koordinacije izabran je Zoran Maksić (Imperial Tobacco Zagreb d.o.o.), a za dopredsjednike Robert Blaić (TDR d.o.o.) i Tomislav Fučkar (BAT Hrvatska d.o.o.). Ovom prilikom usvojeni su programski prioriteti Koordinacije u nadolazećem razdoblju.

Članovi Koordinacije su Adista d.o.o, BAT Hrvatska d.o.o, Hrvatski duhani d.d., Imperial Tobacco Zagreb d.o.o., iNovine d.d., JT International Zagreb d.o.o., Orbico d.o.o., Orestes grupa d.o.o., Philip Morris Zagreb d.o.o., Roberto Plus d.o.o., TDR d.o.o. i Tisak d.d.NOVA INFORMACIJA O OTKAZU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA TRGOVINU
svibanj, 2013.
HUP- Udruga trgovine, sukladno Odluci Izvršnog odbora Udruge, a zbog bitno izmijenjenih gospodarskih i tržišnih okolnosti otkazala je Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine sklopljen 11. prosinca 1997.g. (NN 41/98) kao i njegove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine sklopljene 24. ožujka 2005. g. (NN 79/05),
Otkazni počeo je teći 15. travnja 2013. kad je Sindikalna strana primila obavijest o otkazu. Otkazni rok je u trajanju od 90 dana. Za vrijeme trajanja otkaznog roka Kolektivni ugovor je i dalje na snazi i svi poslodavci u djelatnosti trgovine u obvezi su poštivati sve njegove odredbe.
Dana 15. srpnja 2013.g. je zadnji dan otkaznog roka i zadnji dan primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine. Obzirom da je ovaj Kolektivni ugovor proširen na sve subjekte u djelatnosti trgovine, obveza primjene odredbi Kolektivnog ugovora prestaje za sve subjekte u toj djelatnosti.
Obzirom na navedeno, Hrvatska udruga poslodavaca izradila je Uputu za svoje članove koja je dostupna u Udruzi trgovine (isključivo za članove HUP-a).
O daljnjim aktivnostima Udruge i odnosima sa Sindikatima pravovremeno ćemo Vas obaviještavati.


ODLUKA O OTKAZU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA TRGOVINU I DALJE NA SNAZI
veljača, 2013.
Iako je HUP-Udruga trgovina poduzela sve potrebne radnje za otkazivanje Kolektivnog ugovora za trgovinu, sukladno zajedničkom stajalištu Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine o postupku otkazivanja Kolektivnog ugovora zauzetog dana 26. listopada 2012. godine, i to počevši s najavom otkaza Kolektivnog ugovora u listopadu pa onda i samim otkazivanjem u siječnju, sindikalna strana je u međuvremenu nakon primitka otkaza Kolektivnog ugovora promijenila stajalište oko tog zajedničkog dogovora.
Suočeni s iznenadnom promjenom stava socijalnog partnera te radi izbjegavanja nepotrebnih dugih sudskih procesa sa sindikatima, Izvršni odbor Udruge trgovine odlučio je 28. siječnja 2013.g. ponoviti proces otkazivanja Kolektivnog ugovora. Izvršni odbor Udruge trgovine je takvu odluku ocijenio najboljim rješenjem kojom će se izbjeći nepotrebni sudski troškovi, sprječiti pravna nesigurnost, ali će se istovremeno na miran način izbjeći nesporazum i očuvati korektni odnosi sa socijalnim partnerima.
Pritom odluka Izvršnog odbora HUP-Udruge trgovine o ponavljanju procesa otkazivanja Kolektivnog ugovora ni na koji način ne dovodi u pitanje ranije donesenu odluku o samom otkazivanju Kolektivnog ugovora za trgovinu koji je u više navrata ocjenjen neprimjerenim, zastarjelim i kao takvim u potpunosti neodrživim.
U nadolazećem razdoblju otkazivanja molimo poslodavce da poštuju odredbe još uvijek važećeg Kolektivnog ugovora te će putem sredstva komuniciranja HUP-a biti pravovremeno informirani o svim poduzetim aktivnostima tijekom razdoblja otkazivanja Kolektivnog ugovora za trgovinu, kao i o datumu prestanka važenja istoga.


HUP-UDRUGA TRGOVINE OTKAZUJE KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TRGOVINU
siječanj, 2013.
Poslodavci žele raskinuti postojeći Kolektivni ugovor jer zbog transformacije trgovine postojeći Kolektivni ugovor sklopljen 11. prosinca 1997. ne podržava niti prati trendove i funkcioniranje moderne trgovine.
On je star 15 godina, ne prati razvoj trgovine i potpuno je neusklađen sa postojećim zakonodavstvom i praksom u trgovini. Toga su svjesni i sindikati jer smo još prije godinu i pol dana počeli pregovare o sklapanju novog kolektivnog ugovora i oni su kao i mi nudili izmjene, no nismo se mogli dogovriti oko konačnog teksta. Krajem prošle godine smo se našli u situaciji da na sindikalnoj strani nemamo sugovornika zbog stupanja na snagu Zakona o reprezentativnosti, a sindikati se nikako međusobno ne mogu dogovoriti oko toga tko je reprezentativan predstavnik radnika u kolektivnom pregovaranju za trgovinu. Realan život u trgovini ne može stati i čekati pa smo bili prisiljeni ući u proces otkaza ovog neadekvatnog i lošeg kolektivnog ugovora.
Što se tiče procedure otkazivanja, HUP-Udruga trgovine napravila je sve po popisima i u skladu s kolektivnim ugovorom i tu ne vidimo nikakav problem. No, spremni smo, zbog očuvanja dobrih odnosa i želje za nastavkom pregovora za sklapanje novog kolektivnog ugovora, ponovno sjesti sa sindikatima i dogovoriti rokove raskidanja. Ali ovdje nisu problem rokovi, ključan problem je što je ovaj kolektivni ugovor neodrživ i štetan i za zaposlene i za poslodavce u trgovini i mi ga moramo mijenjati.
Otkaz ugovora ne znači gubitak prava za zaposlene, jer velika većina poslodavaca i sada isplaćuje plaće znatno veće od onih u kolektivnim ugovorima.


TRGOVCI UPUTILI PRIGOVOR NA ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM
prosinac 2012.

HUP-Udruga trgovine i 8 najvećih trgovačkih lanaca uputili su prigovor na Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom zbog neprovedivosti članka 28. i članka 29. predmetnog Zakona na terenu.

Iz djelatnosti trgovine predlagatelj Zakona upozoren je na neusklađenost određenih odredbi Zakona za velike trgovačke sustave. Od samog početka ideje i pripreme Zakona, HUP je dostavljao zajednička očitovanja svih sektora – granskih udruga HUP-a, koji su obveznici novog Zakona, a među njima brojni upiti usmjereni su upravo iz trgovačke djelatnosti. No, kako je predlagatelj zakona inzistirao na njegovoj brzoj implementaciji, rezultat je zakonski okviro s brojnim neusklađenostima pojedinih odredbi Zakona sa stvarnom praksom, a i dodatnim novim troškovima poslovanja. Zakon je objavljen u prosincu u Narodnim novinama br. 133, a veliki i srednji poduzetnici imaju obvezu njegove primjene od 1. siječnja 2013. HUP-Udruga trgovina podržava donošenje svih zakonodavnih rješenja s ciljem boljeg reguliranja tržišta koji sprečava ulazak u sivu zonu, kao i osiguravanje plaćanja svih obveza prema državi ali mišljenja je da za kvalitetnu prilagodbu svih subjekata treba osigurati primjereni rok za usklađivanje svih subjekata koji su obuhvaćeni Zakonom.
S obzirom da Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom predstavlja novo zakonsko rješenje na našem tržištu, i za gospodarski sektor i za državu, predlažemo da se primjena Zakona odgodi sa 1.1. na 1. srpnja 2013. godine kako bi se u početku primjene izbjeglo nepotrebno kažnjavanje zbog mogućih nenamjernih grešaka IT sustava i ljudi zaduženih za provedbu. Također, predloženo je hitno otvaranje komunikacijskog kanala na relaciji gospodarstvo (HUP) – Porezna uprava kako bi se na vrijeme upozorilo na nedorečenosti Zakona te na taj način izradile nužne dorade Zakona (izmjene i dopune Zakona), a kako bi se izbjegla različita tumačenja Zakona i posredno time nepotrebno pečaćenje poslovnih prostorija.


ZATRAŽENA ODGODA DONOŠENJA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA
prosinac, 2012.

HUP-Koordinacija trgovaca motornim vozilima uputila je prijedlog Ministarstvu financija da se odgodi donošenje Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. Naime, članovi HUP-Koordinacije motornih vozila održali su sastanak s predstavnicima Carine početkom studenoga te utvrdili da postoji niz nejasnoća koju uvodi novi zakonski prijedlog. Projekcije trgovaca, članova HUP-a ukazuju da novi sustav uvodi značajni rast iznosa trošarina po pojedinim modelima i kategorijama automobila što bi dodatno negativno utjecalo na tekuće poslovanje i narušilo konkurentnost trgovaca motornih vozila. HUP je mišljenja da je prijedlog predmetnog Zakona dobra podloga o kojoj se treba raspraviti da uvodi obračun trošarina na osnovu ekološkog kriterija ali da je nužno potrebno dodatno doraditi pojedine članke kako bi se došlo do kvalitetenog zakonskog rješenja koje neće biti na štetu kupaca-građana, poslovnih subjekata, a ni države.
Obzirom da je u tijeku izrada nacrta prijedloga Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, HUP je predlažio da predlagatelj razmotri mogućnost da se oba Zakona rasprave i donesu u „paketu zakona“ – promjena posebnih poreza prema EU jer se njihovo stupanje na snagu očekuje tek od 1.srpnja 2013.


PREDSTAVNICI POSLODAVACA I SINDIKATA IZ DJELATNOSTI TRGOVINE NA SASTANKU S MINISTROM MIRANDOM MRSIĆEM
studeni, 2012.

U prostorijama Ministarstva rada i mirovinskog sustava, predstavnici socijalnih partnera, poslodavci i sindikati trgovine održali su sastanak s ministrom Mirandom Mrsićem, pomoćnikom ministra Markom Krištofom i njihovim suradnicima i razgovarali o reprezentatinvosti sindikata koji djeluju u sektoru trgovine, o promjeni minimalne plaće i njezinog utjecaja na poslovanje sektora i pojedinih gospodarskih subjekata.
Stupanjem na snagu Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Narodne novine br. 82/12, 88/12), postavljeni su novi uvjeti za sindikate i formiranje pregovaračkog odbora sindikata. U primjeni Zakona došlo je do određenih nejasnoća koje su istaknuli predstavnici sindikata, kao i nedorečenosti u slučaju sklapanja novog kolektivnog ugovora te pitanja proširenja primjene kolektivnog ugovora na cijelu djelatnost. Ovom prilikom naglašena je potreba za pokretanjem procedura u nadolazećem razdoblju koje se trebaju dodatno razjasniti kao i nužnost da se tema proširenja primjene kolektivnog ugovora obavezno stavi na dnevni red nacionalnog GSV-a.
U području minimalne plaće, predstavnici poslodavaca su ukazali na negativne trendove u sektoru trgovine koji su započeli 2008. godine i još uvijek traju te da su poduzetnici dodatno opterećeni neporeznim nametima ali i rastom ostalih inputa koji utječu na troškove poslovanja. Istaknuto je da trgovinu treba promatrati sa širokog aspekta jer se unutar djelatnosti trgovine nalaze razni segmenti ovisno o ponudi robe (prodaja tekstila, automobila, kućanskih uređaja, namještaja, hrana, piće i sl.) pa je nužno voditi računa o raznovrsnosti trgovine i njezinom položaju na ukupnom tržištu.

SASTANAK HUP-KOORDINACIJE TRGOVACA MOTORNIH VOZILA S PREDSTAVNICIMA CARINSKE UPRAVE
studeni, 2012.

Članovi HUP-Koordinacije trgovaca motornih vozila su na sastanku s predstavnicima Carinske uprave ukazali na određene nejasnoće, s naglaskom na nužno uvođenje određenih dopuna u tekstu Nacrta Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Direktivom Vijeća 83/182/EEZ od 28. ožujka 1983. o oslobođenju od poreza unutar Zajednice za određena prijevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu (SL L 105, 23.4.1983.). Njegova primjena se očekuje od 1. srpnja 2013. godine kao preduvjet i sastavni dio usklađivanja RH sa EU pri čemu se uvode i određene novine vezane za smanjivanje ispuštanja CO2. Zbog toga se uvodi i novi obračun porezne osnovice koju čini vrijednost motornog vozila, emisija ugljičnog dioksida (CO2) izražena u gramima po kilometru i kapacitet motora u kubičnim centimetrima. Uvođenje emisije CO2 u oporezivanje motornih vozila, predstavlja novu mjeru radi ostvarenja ciljeva EK i Hrvatske za smanjenjem emisija stakleničkih plinova i ostvarenja obveza EK sukladno protokolu iz Kyota (laka vozila odgovorna za 15% emisija CO2 u EU).

Kako bi se nužne promjene na vrijeme uvrstile u predmetni Zakon, Carinskoj upravi dostavit će se očitovanje članova HUP-a.


SASTANAK ČLANOVA HUP-a SA MINISTROM ZMAJLOVIĆEM
rujan, 2012.

Dana 11. rujna održan je sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode sa ministrom Mihaelom Zmajlovićem i suradnicima. Na sastanku su sudjelovali sljedeći predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca:
G.Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora HUP-a, gđa Barbara Sabljić, predsjednica HUP Koordinacije proizvođača i uvoznika elektrouređaja za kućanstvo i ostale namjene (ujedno i prokurist u Candy Hoover Zagreb), g. Ivan Katalinić, član HUP Koordinacije proizvođača i uvoznika elektrouređaja za kućanstvo i ostale namjene, direktor Ferotehne-Rijeka i gđa Sanja Smoljak Katić, direktorica HUP-Udruge trgovine i član radne skupine za izradu Zakona o otpadu

HUP je prezentirao glavni problem aktualnog Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/2007) koji je uveo sljedeći sustav
koji je nepravedan i neusklađen sa standardima EU, a iznosi naknade za bijelu tehniku u Hrvatskoj deset puta su veći, u odnosu na ostale EU zemlje,
sa iznosima naknade koji predstavljaju veliki trošak u rasponu od 8.000.000,00 do 22.000.000,00 kn godišnje po jednom proizvođaču/uvozniku bijele tehnike
izrazito demotivirajući za strane investitore
kojim se nerješava problem EE otpada

HUP je iskazao interes za uključivanje u radne skupine za izradu posebnih kategorija otpada s obzirom da je socijalni partner i da HUP ima 29 granskih udruga koja obuhvaća sve ponuđače EE uređaja i opreme – uvoznike, trgovce, proizvođače (male, srednje i velike tvrtke), ali i ostalih grupa otpada (ambalaža, gume, ulja....). Kako Ministarstvo planira donjeti novi Zakon o otpadu do kraja godine, ukazano je da postoje mogućnosti izmjena i dopuna Pravilnika i prije donošenja novog Zakona pa je i na kraju sastanka naglašeno da će HUP biti uvažen prilikom izrade promjena Pravilnika vodeći računa o novoj Direktivi EK iz kolovoza 2012. I sa korištenjem pozitivnih iskustava i rješenja iz Slovenije, Austrije, Njemačke.


OSNOVANO ETIČKO POVJERENSTVO KOORDINACIJE ZA MEDICINSKE PROIZVODE
rujan, 2012.

U prostorijama Hup-a održan je sastanak Etičkog povjerenstva Koordinacije specijaliziranih prodavaonica na p romet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima. To je Radno tijelo Koordinacije koje čine članovi i predstavnici sljedećih tvrtki: Elbi Medikal, Abbott, A.MENARINI DIAGNOSTICS, Bauerfeind. Radna skupina formirana je prije ljeta i ovo je drugi sastanak uže grupe članova na temu etičkog poslovanja i pravila ponašanja na tržištu. Članovi su predložili da u skraćenom dokumentu predstave otvorena pitanja koja trenutno treba rješiti., a čine preduvjet za dobro poslovno ponašanje tvrtki na ovom tržištu. Također, razmotrila se i trenutno stanje i općenito nekvalitetna komunikacija sa HZZO-om pa je istaknut glavni problem kako uvesti etičko poslovanje kada država i državna tijela na nacionalnoj razini to i sama ne promoviraju i da su trenutni propisi iz ortopedskih pomagala neetični. Članovi radnog tijela su predložili da se HUP uključi u rad Povjerenstva za ortopedska pomgala kao radnog tijela HZZO-a i otvori komunikaciju te kako bi se izbjegli određeni problemi i nejasnoće prilikom stavljanja pomagala na listu HZZO-a.
vrh stranice
vrh stranice