ANKETA POSLODAVACA 2013.

30.01.2013.

Temeljem Sporazuma o suradnji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatski zavod za zapošljavanje i ove godine provodi Anketu poslodavaca, s ciljem prikupljanja informacija o potrebama poslodavaca za radnom snagom, potencijalnim viškovima te poteškoćama poslodavaca pri zapošljavanju radnika, a sa svrhom usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada, odnosno povećanja zapošljivosti radne snage.
Cilj istraživanja je otkriti trenutne oblike zapošljavanja i prepoznati trendove u potrebama tržišta rada za različitim profilima radnika. Kao rezultat, HZZ bi se mogao adekvatno pripremiti za aktivnosti savjetovanja i usmjeravanja nezaposlenih osoba te davanja preporuka za obrazovnu politiku sukladno potrebama tržišta rada.

Kao poslodavac vjerojatno se često susrećete s problemom neusklađenosti ponude i potražnje radne snage, nedostatkom potrebnih kompetencija, tj. znanja, vještina i sposobnosti radnika za obavljanje određenih poslova.
Ove godine anketiranje je prošireno na cjelovitu populaciju poslodavaca (poduzetnika i obrtnika) koji imaju zaposlene radnike (od 1 na više) kako bi se istraživanjem obuhvatili i mikro poslodavci, za razliku od prethodnih godina kada smo uključivali poslodavce koji zapošljavaju 5 i više radnika.
Provedba ankete započela je 21. siječnja i trajat će do 01. ožujka 2013. godine (šest tjedana). Kao partner u projektu pozivamo Vas da ovim putem iskažete svoje potrebe i eventualne poteškoće u pronalasku adekvatne radne snage.
Pozivamo Vas da, ukoliko želite, Upitnik popunite online na web stranici HZZ-a (www.hzz.hr).
vrh stranice
vrh stranice