Aktualno

U Osijeku održan okrugli stol na temu: Ciljano do posla

30.10.2018.

S ciljem pomoći u razumijevanju potreba poslodavaca u vidu radnog kadra te pomoću smjernica i prijedloga poslodavaca modernizirati školstvo u strukovnim školama, održan je okrugli stol na temu: Ciljano do posla koji se održao danas 30. listopada 2018. godine u prostorima Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda Osijek.

PUMA seminar Google My Business održan u Slavonskom Brodu i Vukovaru

24.10.2018.

Nakon Osijeka, a na traženje članova, HUP Reg. ured Osijek u partnerstvu s Googleom organizirao je u okviru svojeg PUMA programa zanimljiv interaktivni seminar na temu: „Privucite nove klijente pomoću profila tvrtke na Googleu - izradite svoj Google My  Business profil“ u utorak 23. listopada u Slavonskom Brodu i 24. listopada 2018. godine u Vukovaru.

U Kutjevu održana sjednica Izvršnog odbora HUP Podružnice Osijek

19.10.2018.

U Kutjevu, u organizaciji člana Izvršnog odbora HUP-a Osijek gosp. Vlade Krauthakera, Vinogradarstvo i podrumarstvo Krauthaker 19. listopada 2018. godine održana je redovita sjednica Izvršnog odbora HUP-a Osijek na kojem se raspravljalo o izvješću o radu od prethodne sjednice, kao i o planu i programu rada za naredno razdoblje. Time je nastavljena tradicija održavanja sjednica Izvršnog odbora u različitim županijama pod ingerencijom HUP-a Osijek.

Započele edukacijske radionice u okviru projekta „Zaštita na radu - prilika ili izazov u socijalnom dijalogu“

12.10.2018.

U Vinkovcima, 12. listopada 2018. godine održana je prva edukacijska radionica „Zaštita na radu- prilika ili izazov?“ u sklopu projekta  "Zaštita na radu - prilika ili izazov u sociialnom diialogu".

Glavni ciljevi ove edukacije su:  osnažiti i unaprijediti stručna znanja i praktične radnje dionika potrebne za kvalitetan socijalni dijalog iz područja kolektivnih pregovora i zaštite na radu, osnaživanje internih kapaciteta dionika te stvaranje  stručnih kapaciteta koji su nužni za pokretanje sociialnog diialoga.

U Osijeku održan EU-OSHA seminar

10.10.2018.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Zavodom za unapređenje zaštite na radu organizirao je seminar u srijedu, 10. listopada 2018. godine u svojim prostorijama. Polaznicima su predstavljeni rezultati istraživanja ESENER-2 radi boljeg i učinkovitijeg upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja radnika, te dana usporedba rezultata istraživanja s vlastitom praksom.

vrh stranice
vrh stranice