Aktualno

U Osijeku održana Međunarodna konferencija „Čovjek - najvažniji resurs današnjice“

18.10.2019.

Trinaesta međunarodna konferencija o poduzetništvo ove godine nosila naziv: "Čovjek - najvažniji resurs današnjice", a održala se danas 18. listopada 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Hrvatska udruga poslodavaca je već tradicionalni partner Međunarodne konferencije o poduzetništvu koju su organizirali članovi HUP-a Centar za poduzetništvo Osijek i Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. u suradnji s partnerima.

U Osijeku održan okrugli stol „Izazovi u razvoju kompetencija za tržište rada u Osječko-baranjskoj županiji“

17.10.2019.

Okrugli stol je održan u sklopu Europskog tjedna poslodavaca u čijem su središtu mikro, mali i srednji poslodavci te razvoj vještina radne snage s aspekta obrazovanja odraslih i njihovih kompetencija za tržište rada. Cilj je informiranje poslodavaca o uslugama Zavoda za zapošljavanje, ali i mogućnostima koje se pružaju nezaposlenim osobama u zajedničkoj suradnji s posebnim naglaskom na potporu u planiranju i provedbi aktivnosti kojima se potiču razvoj vještina nezaposlenih osoba ali i zaposlenih posebno kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja. HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s HZZ Regionalnim uredom Osijek je organizirao okrugli stol na temu: Izazovi u razvoju kompetencija za tržište rada u Osječko-baranjskoj županiji koji se održao danas 17. listopada 2019. godine u svojim prostorijama.

U Osijeku održan traženi PUMA seminar na temu kontolinga

10.10.2019.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji sa članicom Poslovnom učinkovitost d.o.o.  organizirao je seminar koji se održao danas 10. listopada 2019. godine u novim prostorima HUP Regionalnog ureda Osijek, Vukovarska cesta 31 (zgrada Eurodoma, IV kat, Osijek, na temu: „Balanced Scorecard – Operacionalizacija strateških planova u praksi“.

vrh stranice
vrh stranice