Aktualno

Europske zelene obveznice - EuGB

23.10.2023.

Vijeće EU je donijelo Uredbu o europskim zelenim obveznicama i neobveznim objavama za obveznice koje se stavljaju na tržište kao okolišno održive i za obveznice povezane s održivošću. Uredbom se utvrđuju jedinstveni zahtjevi za izdavatelje obveznica koji za svoje okolišno održive obveznice žele upotrebljavati oznaku „europska zelena obveznica” ili „EuGB”.

Postignut dogovor o Direktivi o energetskoj učinkovitosti

10.03.2023.

Predsjedništvo Vijeća i pregovarači Europskog parlamenta (10.3. 2023.) su postigli privremeni politički dogovor o smanjenju konačne potrošnje energije na razini EU-a za 11,7% 2030. godine. Države članice će morati kolektivno osigurati smanjenje konačne potrošnje energije od najmanje 11,7% u 2030., u usporedbi s predviđanjima potrošnje energije za 2030. iz 2020. To se prevodi u gornju granicu konačne potrošnje energije u EU od 763 milijuna tona ekvivalenta nafte i  993 milijuna tona ekvivalenta nafte za primarnu potrošnju. 
Ograničenje potrošnje za finalnu potrošnju bit će obvezujuće za države članice zajedno, dok će cilj potrošnje primarne energije biti indikativni. Finalna potrošnja energije predstavlja energiju koju su potrošili krajnji korisnici, dok potrošnja primarne energije uključuje i ono što se koristi za proizvodnju i opskrbu energijom.

Plan oporavka EU-a: Vijeće usvojilo izmjenu Uredbe REPowerEU

01.03.2023.

Vijeće je 21. veljače 2023. i službeno donijelo izmjenu uredbe za uključivanje poglavlja REPowerEU u Instrument za oporavak i otpornost. Svrha je ojačati stratešku autonomiju EU diverzifikacijom opskrbe energijom i okončanjem ovisnosti o uvozu ruskih fosilnih goriva. Ovo je posljednji korak u postupku usvajanja.

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUGE ENERGETIKE

28. studenog 2022. godine održana je redovna Skupština HUP Udruge energetike na kojoj su članovi razmotrili aktivnosti Udruge u proteklom razdoblju kao i ključni prioriteti kojim će se Udruga baviti u nadolazećem razdoblju.

Skladištenje plina: cilj 90 % popunjenosti do 1.11. 2023.

Sigurnost opskrbe energijom: Komisija utvrdila dinamiku skladištenja plina za 2023., cilj 90 % do 1. 11. 2023.

Dobro popunjeni podzemni skladišni objekti pridonose sigurnosti opskrbe plinom u Uniji i čine energetski sustav EU-a otpornijim na značajan porast potražnje te na prekide opskrbe. Kako bi bila dobro pripremljena za zimu sljedeće godine, Europska komisija definirala je prijelazne ciljeve za ponovno punjenje skladišta plina u 2023

Izvješće IEA o pripremama za opskrbu plinom 2023.-2024. godine

Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila je godišnje izvješće vezano za stanje na tržištima prirodnog plina, LNG i električne energije, te posebno analize za 2023. i 2024. Osim analize navedenih tržišta energije, analiza sadrži i smjernice vezano za obnovljive izvore energije, dizalice topline i energetsku učinkovitost.

Izvješće Never Too Early to Prepare for Next Winter: Europe’s Gas Balance for 2023-2024 pokazuje da su skladišta plina u Europskoj uniji sada puna 95 % – što ih stavlja 5 % iznad petogodišnje prosječne razine popunjenosti. No, izvješće upozorava da sigurnost koju pružaju trenutne razine skladištenja, kao i nedavne niže cijene plina i neuobičajeno niske temperature, ne bi trebalo dovesti do pretjerano optimističnih zaključaka o budućnosti.

REPowerEU: Komisija ubrzava zelenu tranziciju s ruskog plina bržim izdavanjem dozvola za obnovljive izvore energije

Europska komisija je predložila novu privremenu hitnu uredbu kako bi se ubrzalo uvođenje obnovljivih izvora energije. Uz diversifikaciju opskrbe i uštedu energije, uvođenje energije iz obnovljivih izvora dio je plana EU-a za okončanje ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima.

Trenutačna energetska kriza zahtijeva hitno i ciljano djelovanje kako bi se ubrzao plan REPowerEU. Mjere za rješavanje dugotrajnih I složenih administrativnih postupaka već predložene u planu REPowerEU, međutim, stanje na energetskim tržištima pogoršalo se, zbog čega je neophodno ubrzanje implementacije. Iz tog razloga Komisija predlaže nove mjere u obliku uredbe Vijeća na temelju članka 122. Ugovora.

Zajednička izjava EU-a i Norveške o jačanju suradnje u području energetike

Uvažavajući hitnost djelovanja kako bi se povećala energetska neovisnost i radilo na smanjenju cijena energije u EU-u i Norveškoj, uz istodobno smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. i poboljšanje otpornosti Europe na negativne posljedice ruske invazije na Ukrajinu i klimatskih promjena, izvršni potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans, povjerenik za energetiku Kadri Simson i norveški ministar nafte i energetike Terje Aasland danas (23. lipanj 2022.) su se dogovorili da će dodatno ojačati blisku suradnju između Europske unije (EU) i Norveške u području energetike s ciljem produbljivanja njihova dugoročnog energetskog partnerstva.

Inovacijski fond: EU ulaže 1,8 milijardi eura u projekte u području čistih tehnologija

EU danas (12.7. 2022.)  ulaže više od 1,8 milijardi eura u 17 velikih inovativnih projekata u području čistih tehnologija s trećim krugom dodjele bespovratnih sredstava u okviru inovacijskog fonda. Bespovratna sredstva isplatit će se iz inovacijskog fonda kako bi se revolucionarne tehnologije uvele na tržište energetski intenzivnih industrija, sektora vodika, obnovljive energije, infrastrukture za hvatanje i skladištenje ugljika te u proizvodnju ključnih komponenti za skladištenje energije i obnovljive izvore energije. Odabrani projekti provodit će se u Bugarskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Islandu, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj i Švedskoj.

vrh stranice
vrh stranice